• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Białegostoku Zarządzeniem Nr 944/19 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Białegostoku powołał nową Miejską Społeczną Radę na kadencję    2019-2023.

 1. Wojciech Grabowski – przedstawiciel Fundacji Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „IMPULS”, Al. Jana Pawła II 72/8, 15-704 Białystok.
 2. Elżbieta Krysiewicz  – przedstawiciel Fundacji „OSWOIĆ ŚWIAT”, ul. Malachitowa 11, 15-157 Białystok.
 3. Rafał Gawkowski – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski ul. Biała 13/33, 15-434 Białystok.
 4. Ludmiła Bogalska – przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „AKTYWNI”, ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok.
 5. Rafał Średziński – przedstawiciel Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”, ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok.

Do zakresu działania w/w Rady należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacja praw osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 Początek kadencji Rady rozpoczął się z dniem 01 listopada 2019 r.

 

Do góry