Facebook icon
 • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Białegostoku Zarządzeniem Nr 904/15 z dnia 22 października 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Białegostoku powołał nową Miejską Społeczną Radę na kadencję 2015-2019.

 1. Monika Kożuchowska-Dojlido – przedstawiciel Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku ul. Kazimierza Pułaskiego 96, 15-338 Białystok.
 2. Elżbieta Krysiewicz – przedstawiciel Fundacji „Oswoić Świat” ul. Malachitowa 11, 15-157 Białystok.
 3. Rafał Średziński – przedstawiciel Stowarzyszenia „My dla Innych” ul. Rumiankowa 13, 15-665 Białystok.
 4. Wojciech Grabowski – przedstawiciel Fundacji Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „IMPULS” ul. al. Jana Pawła II 72/8, 15-704 Białystok.
 5. Rafał Gawkowski – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski ul. Biała 13/33, 15-434 Białystok.

Do zakresu działania w/w Rady należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacja praw osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 Początek kadencji Rady rozpoczyna się z dniem 30 października 2015r.

Do góry