• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Izba wytrzeźwień

Celem działania Izby Wytrzeźwień jest przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom, w szczególności poprzez:

  • opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwości;
  • udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych;
  • udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości niezbędnej pomocy medycznej;
  • informowanie osób opuszczających izbę o szkodliwości nadużywania alkoholu;
  • wykonywanie innych zadań powierzonych przez zarząd Gminy oraz zleconych przez organ administracji rządowej, związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Posiada 51 miejsc noclegowych, w tym do 20 miejsc dla bezdomnych (tylko w okresie zimowym i dużych mrozów).

Opłata za pobyt w Izbie wytrzeźwień na podstawie uchwały Rady Miasta Białystok nr XXXIV/552/17 z 24.04.2017 r., wynosi 280 zł.

Regulamin postępowania (do odczytu)

rozmiar: 18.58 KB DOCX pobierz

Regulamin postępowania (skan)

rozmiar: 222.98 KB PDF pobierz

Izba Wytrzeźwień

ul. Zaściańska 84,
15-546 Białystok
tel.: 85 743 39 98
Do góry