• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Alkoholizm

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego:

Wniosek o wszczęcie postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego można złożyć w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku przy ul. Bema 60/1 pok.2 (osobiście lub listownie). Wnioskodawca nie ponosi kosztów postępowania i nie jest zobowiązany do złożenia żadnych dodatkowych dokumentów.

Komisja prowadzi postępowanie wyjaśniające zmierzające do zobowiązania do leczenia odwykowego, w którego trakcie zbierane są informacje dotyczące nadużywania alkoholu i negatywnych zachowań z tym związanych oraz przeprowadza rozmowy motywujące do podjęcia leczenia dobrowolnie. W sytuacji kiedy działania prowadzone przez Komisję nie przynoszą efektu.

Komisja kieruje wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego do właściwego Sądu. Sąd może zobowiązać do leczenia osobę, która:

 1. Jest uzależniona od alkoholu, co stwierdza się na podstawie opinii biegłych sądowych,
 2. Nie podjęła leczenia odwykowego i nie zachowuje abstynencji,
 3. W związku z nadużywaniem alkoholu:
  • powoduje rozkład życia rodzinnego,
  • znęca się nad członkami rodziny,
  • zakłóca spokój i porządek publiczny,
  • demoralizuje nieletnich.

Profilaktyka antyalkoholowa

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku realizowany jest nowy cykl programów telewizyjnych poświęconych profilaktyce antyalkoholowej.
Zapraszamy do oglądania.

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

rozmiar: 122.49 KB PDF pobierz

Wniosek o zobowiązanie do leczenia

rozmiar: 21 KB DOC pobierz

Dane kontaktowe

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Bema 60/1 pok. 2 i 3,
15-370 Białystok
tel.: 85 869 6560, 85 869 6561
dsp@um.bialystok.pl

Do góry