• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Usuwanie przeszkód lotnicznych

Dodana: 01.03.2021 10:06

Konieczność usunięcia przeszkód lotniczych wynika z wydanych decyzji:

 • Urzędu Lotnictwa Cywilnego (2016 r.) – o zgodzie na przebudowę lotniska Krywlany,
 • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (2016 r.) – o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy lotniska,
 • Wojewody Podlaskiego (2017 r.) – o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
 • Urzędu Lotnictwa Cywilnego (2018 r.) – o wprowadzeniu zmian danych rejestrowych lotniska obejmujących nowobudowaną infrastrukturę lotniskową wraz z określeniem nowych przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska.

Usunięcie przeszkód lotniczych jest konieczne przede wszystkim ze względu na zmienione w kwietniu 2019 r. Prawo Lotnicze:

 • Od 1 kwietnia 2019 r. taką decyzję wydaje starosta właściwy dla nieruchomości, na której znajdują się przeszkody – dla Lotniska Krywlany jest to Prezydent Miasta Białegostoku wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej należące do powiatu.
 • Wcześniej taką decyzję wydawał Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Zgodnie z przepisami przeszkody lotnicze zagrażające bezpiecznemu korzystaniu z istniejącego lotniska muszą zostać usunięte. Blokowanie tego procesu kolejnymi odwołaniami jedynie go wydłuża, a efekt – zgodnie z prawem lotniczym – może być tylko jeden.

Decyzja o usunięciu przeszkód lotniczych, wydana przez Urząd Miejski w Białymstoku,  wynika wprost z decyzji Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ten centralny urząd wskazał część Lasu Solnickiego w okolicy lotniska Krywlany jako przeszkodę lotniczą. Do 31 marca 2019 r. to także ten urząd wydawał decyzje o usunięciu naturalnych przeszkód lotniczych. Od tego dnia obowiązuje zmienione prawo lotnicze, według którego to starosta właściwy dla nieruchomości stał się organem wydającym decyzje o usunięciu przeszkód lotniczych. W odniesieniu do lotniska Krywlany jest to Prezydent Miasta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej należące do powiatu.

 • W lutym 2019 r. rozpoczęło się postępowanie w ULC w sprawie usunięcia naturalnych przeszkód lotniczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego.
 • W kwietniu 2019 r. – po zmianie prawa lotniczego – ULC przekazał do Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Białymstoku dokumentację do dalszego procedowania.
 • 31 sierpnia 2020 r. Departament Ochrony Środowiska wydał decyzję zezwalającą na usunięcie przeszkód lotniczych. Precyzyjnie wskazał około 15 tys. drzew spośród ponad 40 tys.
 • 15 października 2020 r. SKO uchyliło tę decyzję.
 • 24 grudnia 2020 r. Urząd Miejski w Białymstoku wydał poprawioną decyzję.
 • W lutym 2021 r. SKO podtrzymało decyzję Urzędu Miejskiego dotyczącą usunięcia przeszkód lotniczych.

Strony postępowania mogą tę decyzję zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego a następnie do Naczelnego Sadu Administracyjnego.

Do góry