Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Komu Rzecznik udziela pomocy prawnej?

Rzecznik udziela pomocy prawnej wyłącznie osobom, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • są konsumentami, czyli osobami, które dokonały z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zakupu wadliwego towaru) bez związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • są mieszkańcami Białegostoku.

Rzecznik nie udziela porad prawnych przedsiębiorcom.

Mieszkańcy innych niż Białystok miejscowości właściwych rzeczników konsumentów znajdą w swoim powiecie. Adresy wszystkich rzeczników konsumentów można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do góry