• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Uchwała krajobrazowa

W Urzędzie Miejskim w Białymstoku prowadzone są prace nad przygotowywanym projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury – zwaną również uchwałą krajobrazową”.

Uchwała krajobrazowa będzie dokumentem, który określi zasady umieszczania w przestrzeni publicznej nośników reklamowych (m.in. szyldów, reklamy na budynkach i reklam wolnostojących), ogrodzeń i elementów małej architektury. Uchwała ta, będzie jedynym dokumentem określającym w sposób kompleksowy zasady umieszczania oraz warunki sytuowania ww. elementów na obszarze całego miasta.

Głównym celem przygotowywanej uchwały krajobrazowej jest:

  1. Uporządkowanie przestrzeni miejskiej pod kątem reklam, w szczególności głównych przestrzeni publicznych, a tym samym poprawa wizerunku miasta.
  2. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi reklam na krajobraz miasta.
  3. Ograniczenie liczby reklam w mieście, zwłaszcza w miejscach ich szczególnego nagromadzenia.
  4. Określenie jednoznacznych zasad sytuowania reklam na całym obszarze miasta z uwzględnieniem standardów jakościowych, materiałowych i wielkościowych.

W pierwszym etapie prac, przeprowadzone zostało w dniach 20.12.2023 – 12.01.2024 r. badanie ankietowe mające na celu poznanie opinii mieszkańców na temat różnego rodzaju form reklamy zewnętrznej i oczekiwanego zakresu regulacji przyszłej uchwały krajobrazowej.

Wyniki ankiety będą stanowiły istotną wskazówkę przy formułowaniu ostatecznego kształtu lokalnych przepisów, które docelowo pozwolą właściwie uporządkować przestrzeń miasta.

Udział w badaniu był dobrowolny. Uczestnicy badania mieli możliwość przesyłania ankiet w wersji on-line lub składania ich w wersji papierowej w wyznaczonych miejscach na terenie miasta. W badaniu ankietowym wzięło udział 556 osób, w tym 532 osoby wypełniły ankiety online w formie formularza dostępnego na stronie internetowej, a 24 złożyły ankiety w wersji papierowej. Ilościowe oraz procentowe zestawienie odpowiedzi, wraz z zamieszczonymi komentarzami ankietowanych odnośnie poszczególnych pytań, przedstawiono w podsumowaniu ankiety.

Podsumowanie ankiety

rozmiar: 2.65 MB PDF pobierz

Komentarz do podsumowania ankiety

rozmiar: 31.84 KB DOCX pobierz

Departament Urbanistyki i Architektury

ul. dr I. Białówny 11, II piętro (budynek przychodni)
tel.: 85 879 7979
dua@um.bialystok.pl

Do góry