• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Inne dokumenty planistyczne

Opracowanie ekofizjograficzne obszaru miasta Białegostoku, stanowiącego część osiedla Wygoda (w rejonie ul. gen. Nikodema Sulika i granicy administracyjnej miasta) 2020r.

rzeźba

rozmiar: 8,6 MB JPG pobierz

geomorfologia

rozmiar: 20,89 MB JPG pobierz

geologia

rozmiar: 20,75 MB JPG pobierz

ortofotomapa

rozmiar: 25,91 MB JPG pobierz

roślinność

rozmiar: 12,94 MB JPG pobierz

przydatność do funkcji użytkowych

rozmiar: 15,29 MB JPG pobierz

funkcjonowanie biologiczne

rozmiar: 4,3 MB JPG pobierz

funkcjonowanie hydrologiczne

rozmiar: 3,45 MB JPG pobierz

funkcjonowanie klimatyczne

rozmiar: 4,21 MB JPG pobierz

głębokość wody

rozmiar: 12,01 MB JPG pobierz

hałas

rozmiar: 2,66 MB JPG pobierz

kanalizacja

rozmiar: 6,68 MB JPG pobierz

Ekofizjografia części osiedla wygoda 2020

rozmiar: 16,12 MB PDF pobierz

Ekofizjografia Białegostoku - opracowanie z roku 2011

Tom I - Fauna

rozmiar: 6,31 MB PDF pobierz

Tom I - Położenie elem. abiotyczne 1-3

rozmiar: 10,75 MB PDF pobierz

Tom I - Położenie elem. abiotyczne 2-3

rozmiar: 9,36 MB PDF pobierz

Tom I - Położenie elem. abiotyczne 3-3

rozmiar: 8,11 MB PDF pobierz

Tom I - Roślinność

rozmiar: 13,48 MB PDF pobierz

Tom I - tytuł, spis treści, wstęp

rozmiar: 312,9 KB PDF pobierz

Tom II - Funkcjonowanie środowiska

rozmiar: 9,76 MB PDF pobierz

Tom II - Rozdz. 3.1-3.9.1

rozmiar: 14,94 MB PDF pobierz

Tom II - Rozdz. 3.9.2-3.12

rozmiar: 1,32 MB PDF pobierz

Tom II - Syntezy

rozmiar: 11,63 MB PDF pobierz

Studium Hydrograficzne rzeki Białej

Studium hydrograficzne rz. Bialej cz.1

rozmiar: 6,23 MB PDF pobierz

Studium hydrograficzne rz. Białej cz.2

rozmiar: 7,53 MB PDF pobierz

Studium hydrograficzne rz. Białej cz.3

rozmiar: 7,44 MB PDF pobierz

Studium hydrograficzne rz. Białej cz.4

rozmiar: 5,78 MB PDF pobierz

Studium hydrograficzne rz. Białej cz.5

rozmiar: 6,57 MB PDF pobierz

Inne dokumenty i mapy

Mapa struktury użytkowania gruntów (PDF do pobrania)

Mapa własności gruntów w oparciu o grupy rejestrowe (PDF do pobrania)

Mapa przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (PDF do pobrania)

Program zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej miasta Białegostoku - część opisowa

Strona tytułowa

rozmiar: 326,44 KB PDF pobierz

Opis techniczny

rozmiar: 232,92 KB PDF pobierz

Tabela nr 1 cz. 1 z 2

rozmiar: 132,63 KB PDF pobierz

Tabela nr 1 cz. 2 z 2

rozmiar: 101,33 KB PDF pobierz

Tabela nr 2 cz. 1 z 2

rozmiar: 146,37 KB PDF pobierz

Tabela nr 2 cz. 2 z 2

rozmiar: 156,61 KB PDF pobierz

Tabela nr 3

rozmiar: 32,49 KB PDF pobierz

Tabela nr 4

rozmiar: 37,01 KB PDF pobierz

Tabela nr 5

rozmiar: 24,06 KB PDF pobierz

Tabela nr 6

rozmiar: 34,73 KB PDF pobierz

Tabela nr 7

rozmiar: 45,5 KB PDF pobierz

Tabela nr 8

rozmiar: 320,29 KB PDF pobierz

Program zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej miasta Białegostoku - część graficzna

Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 2 – I

rozmiar: 14,11 MB PDF pobierz

Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 3 – I

rozmiar: 8,39 MB PDF pobierz

Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 4 – I

rozmiar: 5,44 MB PDF pobierz

Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 5 – I

rozmiar: 8,51 MB PDF pobierz

Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 6 – I

rozmiar: 7,48 MB PDF pobierz

Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 1 – P

rozmiar: 7,81 MB PDF pobierz

Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 2 – P

rozmiar: 9,5 MB PDF pobierz

Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 3 – P

rozmiar: 9,97 MB PDF pobierz

Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 4 – P

rozmiar: 4,24 MB PDF pobierz

Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 5 – P

rozmiar: 5,85 MB PDF pobierz

Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 6 – P

rozmiar: 9,57 MB PDF pobierz

Plan sytuacyjny sieć istniejąca - Arkusz 1- I

rozmiar: 9,38 MB PDF pobierz

Podział zlewni – sieć istniejąca – Arkusz 1 - IPZ

rozmiar: 7,77 MB PDF pobierz

Podział zlewni – sieć istniejąca – Arkusz 2 - IPZ

rozmiar: 7,8 MB PDF pobierz

Podział zlewni – sieć istniejąca – Arkusz 3 - IPZ

rozmiar: 4,4 MB PDF pobierz

Podział zlewni – sieć istniejąca – Arkusz 4 - IPZ

rozmiar: 6,2 MB PDF pobierz

Podział zlewni – sieć projektowana – Arkusz 1 - PPZ

rozmiar: 8,9 MB PDF pobierz

Podział zlewni – sieć projektowana – Arkusz 2 - PPZ

rozmiar: 9,42 MB PDF pobierz

Podział zlewni – sieć projektowana – Arkusz 3 - PPZ

rozmiar: 5,14 MB PDF pobierz

Podział zlewni – sieć projektowana – Arkusz 4 - PPZ

rozmiar: 7,67 MB PDF pobierz

Aktualizacja programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku wraz z racjonalnym rozmieszczeniem zbiorników retencyjnych, rowów i odparowników (opracowanie 2018 r.) - cz. opisowa TOM I

Opracowanie Etap I

rozmiar: 2,03 MB PDF pobierz

Załącznik nr 1 obliczenia hydrauliczne odcinków obliczeniowych

rozmiar: 8,92 MB PDF pobierz

Załącznik nr 10 Rowy i cieki wodne

rozmiar: 360,54 KB PDF pobierz

Załącznik nr 11Pokrycie terenu

rozmiar: 30,83 MB PDF pobierz

Załącznik nr 12 Przepuszczalność gruntów

rozmiar: 5,87 MB PDF pobierz

Załącznik nr 2a Obliczenia hydrauliczne zlewni cząstkowych - natężenie deszczu 130l/s*ha

rozmiar: 1,18 MB PDF pobierz

Załącznik nr 2b Obliczenia hydrauliczne zlewni cząstkowych - natężenie deszczu 210l/s*ha

rozmiar: 1,16 MB PDF pobierz

Załącznik nr 3 Obliczenia hydrauliczne węzłów obliczeniowych

rozmiar: 2,18 MB PDF pobierz

Załącznik nr 4 Zestawienie gleb w zlewniach głównych

rozmiar: 93,03 KB PDF pobierz

Załącznik nr 5 Zestawienie pokrycia terenu w zlewniach głównych

rozmiar: 122,57 KB PDF pobierz

Załącznik nr 6 Zestawienie wartości parametru SCS_CN

rozmiar: 46,07 KB PDF pobierz

Załącznik nr 7 Urządzenia podczyszczające

rozmiar: 250,5 KB PDF pobierz

Załącznik nr 8 Zbiorniki retencyjne

rozmiar: 189,25 KB PDF pobierz

Załącznik nr 9 Studnie chłonne

rozmiar: 188,87 KB PDF pobierz

Aktualizacja programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku wraz z racjonalnym rozmieszczeniem zbiorników retencyjnych, rowów i odparowników (opracowanie 2018 r.) - cz. opisowa TOM II

Opracowanie Etap II

rozmiar: 3,31 MB PDF pobierz

Załącznik nr 1 Mapa I - Istniejący system kanalizacji deszczowej

rozmiar: 46,6 MB PDF pobierz

Załącznik nr 2 Mapa II - Propozycje zmian w systemie kanalizacji deszczowej

rozmiar: 49,07 MB PDF pobierz

Załącznik nr 3 Mapa III - Miejsca podtopień wynikające z obliczeń hydraulicznych

rozmiar: 63,24 MB PDF pobierz

Załącznik nr 4 Mapa IV - Analiza wariantowa - Miejsca podtopień wynikające z obliczeń hydraulicznych

rozmiar: 63,14 MB PDF pobierz

Załącznik nr 5 - obliczenia hydrauliczne odcinków obliczeniowych - analiza wariantowa

rozmiar: 1,27 MB PDF pobierz

Aktualizacja programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku wraz z racjonalnym rozmieszczeniem zbiorników retencyjnych, rowów i odparowników (opracowanie 2018 r.) - cz. graficzna

Przeglądanie części graficznej opracowania jest możliwe za pomocą otwartego oprogramowania geoinformacyjnego QGIS.

mapa I

rozmiar: 60,27 MB ZIP pobierz

mapa II

rozmiar: 66,14 MB ZIP pobierz

mapa III

rozmiar: 67,3 MB ZIP pobierz

mapa IV

rozmiar: 67,13 MB ZIP pobierz

Pokrycie terenu, przepuszczalność gruntów

rozmiar: 5,34 MB ZIP pobierz

Inwentaryzacja cieków naturalnych (z wyłączeniem rzeki Biała), urządzeń wodnych, rowów przydrożnych oraz istniejących na nich budowli znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Białegostoku (wrzesień 2019 r.)

Przeglądanie części graficznej opracowania jest możliwe za pomocą otwartego oprogramowania geoinformacyjnego QGIS.

Opracowanie zawiera również dokumentację fotograficzną, mapy oraz warstwy map.

Inwentaryzacja rowów 2019_qgz.qgz

rozmiar: 44,17 KB QGZ pobierz

Inwentaryzacja rowów 2019.qgs.qgz

rozmiar: 43,54 KB QGZ pobierz

Inwentaryzacja rowów 2019.qgs~

rozmiar: 481,2 KB QGS~ pobierz

Profile podłużne

rozmiar: 7,35 MB ZIP pobierz

Przekroje poprzeczne

rozmiar: 12,48 MB ZIP pobierz

Style

rozmiar: 33,72 KB ZIP pobierz

SVG

rozmiar: 5,41 KB ZIP pobierz

Wykazy i ewidencje

rozmiar: 724,48 KB ZIP pobierz

Opracowanie ekofizjograficzne dla terenu Miasta Białegostoku z roku 2004

Oryginalny dokument z rysunkami (skan)

rozmiar: 23,67 MB ZIP pobierz

geologia

rozmiar: 66,91 MB PDF pobierz

mapa geologiczno-inżynierska

rozmiar: 71,1 MB PDF pobierz

mapa hydrograficzna

rozmiar: 140,32 MB PDF pobierz

roślinność

rozmiar: 61,45 MB PDF pobierz

sozologia

rozmiar: 85,85 MB PDF pobierz

kwalifikacja krajobrazu

rozmiar: 123,68 MB PDF pobierz

przydatność terenu dla funkcji użytkowych

rozmiar: 140,32 MB PDF pobierz

Opracowanie ekofizjograficzne dla fragmentu niezabudowanej części osiedla Zawady, położonej pomiędzy ulicą Dolną, projektowanym przedłużeniem ul. Św. Krzysztofa oraz doliną rzeki Białej, 2021r.

Zawady - opracowanie problemowe 2021r.

rozmiar: 6,63 MB PDF pobierz

Mapa geomorfologiczna

rozmiar: 4,61 MB PDF pobierz

Mapa hipsometryczna

rozmiar: 5,98 MB PDF pobierz

Mapa hydrograficzna

rozmiar: 5,07 MB PDF pobierz

Mapa korytarzy ekologicznych

rozmiar: 5,86 MB PDF pobierz

Mapa przydatności terenu do funkcji użytkowych wariant I

rozmiar: 3,85 MB PDF pobierz

Mapa przydatności terenu do zabudowy i funkcji użytkowych wariant II

rozmiar: 3,85 MB PDF pobierz

Mapa przydatności terenu do zabudowy i funkcji użytkowychwariant III

rozmiar: 3,85 MB PDF pobierz

Mapa warunków klimatycznych

rozmiar: 2,41 MB PDF pobierz

Mapa zagrożeń środowiska

rozmiar: 7,54 MB PDF pobierz

Mapa zbiorowisk roślinnych i zagospodarowania terenu

rozmiar: 4 MB PDF pobierz

Mapa zinwentaryzowanych chronionych gatunków roślin i zwierząt

rozmiar: 3,26 MB PDF pobierz

Opracowanie ekofizjograficzne uwzględniające rozpoznanie elementów przyrodniczych części obszaru miasta Białegostoku o pow. ok. 100 ha stanowiącego fragment osiedla Zawady (w rejonie ul. Zawady i doliny rzeki Białej), 2021r.

Zawady - opracowanie podstawowe 2021r.

rozmiar: 8,34 MB PDF pobierz

Mapa geomorfologiczna

rozmiar: 4,61 MB PDF pobierz

Mapa hipsometryczna

rozmiar: 5,98 MB PDF pobierz

Mapa hydrograficzna

rozmiar: 5,07 MB PDF pobierz

Mapa korytarzy ekologicznych

rozmiar: 5,86 MB PDF pobierz

Mapa przydatności terenu do zabudowy i funkcji użytkowych

rozmiar: 8,29 MB PDF pobierz

Mapa roślinności i zagospodarowania terenu

rozmiar: 7,39 MB PDF pobierz

Mapa warunków klimatycznych

rozmiar: 4,75 MB PDF pobierz

Mapa zagrożeń środowiska

rozmiar: 7,81 MB PDF pobierz

Mapa zinwentaryzowanych chronionych gatunków roślin i zwierząt

rozmiar: 6,58 MB PDF pobierz

Departament Urbanistyki i Architektury

ul. dr I. Białówny 11, II piętro (budynek przychodni)
tel.: 85 869 6603, 85 869 6608
fax: 85 869 6607
dua@um.bialystok.pl

Obowiązujące plany i studium do wglądu oraz odbiór wypisów i wyrysów - w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

ul. dr I. Białówny 11, II piętro:

  • plany i studium do wglądu - inf. sekret.
    tel.: 869 6603, 869 6607,
  • odbiór wypisów i wyrysów - pok. 227
    tel.: 869 6638.

Szczegółowe zapisy i rysunki planów można uzyskać w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej oraz na nowej platformie do prezentacji danych przestrzennych Aktów Planowania Przestrzennego (APP) - Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego. Dane prezentowane w repozytorium są zgodne z wytycznymi wprowadzonymi 31 października 2020r. do Rozdziału 5a, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W celu uzyskania dostępu do rysunku oraz tekstu aktu w obu serwisach mapowych należy wybrać narzędzie do identyfikacji (i), a następnie kliknąć w interesujący nas plan. Pojawi się tabela z opisem oraz łączem do jego zapisów i rysunku.

Do góry