• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Inne dokumenty planistyczne

Opracowanie ekofizjograficzne obszaru miasta Białegostoku, stanowiącego część osiedla Wygoda (w rejonie ul. gen. Nikodema Sulika i granicy administracyjnej miasta) 2020 r.

1. rzeźba

rozmiar: 8.6 MB JPG pobierz

2. geomorfologia

rozmiar: 20.89 MB JPG pobierz

3. geologia

rozmiar: 20.75 MB JPG pobierz

4. ofoto

rozmiar: 25.91 MB JPG pobierz

5. roślinność

rozmiar: 12.94 MB JPG pobierz

6. przydatność do funkcji użytkowych

rozmiar: 15.29 MB JPG pobierz

Ekofizjografia części osiedla wygoda 2020

rozmiar: 16.12 MB PDF pobierz

funkcjonowanie biologiczne

rozmiar: 4.3 MB JPG pobierz

funkcjonowanie hydrologiczne

rozmiar: 3.45 MB JPG pobierz

funkcjonowanie klimatyczne

rozmiar: 4.21 MB JPG pobierz

głębokość wody

rozmiar: 12.01 MB JPG pobierz

hałas

rozmiar: 2.66 MB JPG pobierz

kanalizacja

rozmiar: 6.68 MB JPG pobierz

Ekofizjografia Białegostoku - opracowanie z roku 2011

Tom I - Fauna

rozmiar: 6.31 MB PDF pobierz

Tom I - Położenie elem. abiotyczne 1-3

rozmiar: 10.75 MB PDF pobierz

Tom I - Położenie elem. abiotyczne 2-3

rozmiar: 9.36 MB PDF pobierz

Tom I - Położenie elem. abiotyczne 3-3

rozmiar: 8.11 MB PDF pobierz

Tom I - Roślinność

rozmiar: 13.48 MB PDF pobierz

Tom I - tytuł, spis treści, wstęp

rozmiar: 312.9 KB PDF pobierz

Tom II - Funkcjonowanie środowiska

rozmiar: 9.76 MB PDF pobierz

Tom II - Rozdz. 3.1-3.9.1

rozmiar: 14.94 MB PDF pobierz

Tom II - Rozdz. 3.9.2-3.12

rozmiar: 1.32 MB PDF pobierz

Tom II - Syntezy

rozmiar: 11.63 MB PDF pobierz

Studium Hydrograficzne rzeki Białej

St Hyd rz Bialej str __1-_60

rozmiar: 6.23 MB PDF pobierz

St Hyd rz Bialej str _61-_90

rozmiar: 7.53 MB PDF pobierz

St Hyd rz Bialej str _91-130

rozmiar: 7.44 MB PDF pobierz

St Hyd rz Bialej str 131-150

rozmiar: 5.78 MB PDF pobierz

St Hyd rz Bialej str 151-197

rozmiar: 6.57 MB PDF pobierz

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla terenu obejmującego fragment miasta Białegostoku w rejonie Krywlan, 2023 r.

0 - Opracowanie ekofizjograficzne - tekst

rozmiar: 2.88 MB PDF pobierz

1 - Mapa hipsometryczna

rozmiar: 92.53 MB PDF pobierz

10 - Mapa inwentaryzacji przyrodniczej II

rozmiar: 8.82 MB PDF pobierz

11 - Inwentaryzacja przyrodnicza - tekst

rozmiar: 5.99 MB PDF pobierz

2 - Mapa geomorfologiczna

rozmiar: 102.27 MB PDF pobierz

3 - Mapa geologiczna

rozmiar: 54.55 MB PDF pobierz

4 - Mapa hydrograficzno-hydrologiczna

rozmiar: 49.27 MB PDF pobierz

5 - Mapa warunkow klimatycznych

rozmiar: 52.08 MB PDF pobierz

6 - Mapa uwarunkowań przyrodniczych

rozmiar: 43.12 MB PDF pobierz

7 - Mapa zagrożeń środowiska

rozmiar: 52.07 MB PDF pobierz

8 - Mapa przydatności terenu do zabudowy i funkcji użytkowych

rozmiar: 36.98 MB PDF pobierz

9 - Mapa inwentaryzacji przyrodniczej I

rozmiar: 8.98 MB PDF pobierz

Program zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej miasta Białegostoku - część opisowa

01 Strona tytułowa

rozmiar: 326.44 KB PDF pobierz

02 Opis techniczny

rozmiar: 232.92 KB PDF pobierz

Tabela nr 1 cz. 1 z 2

rozmiar: 132.63 KB PDF pobierz

Tabela nr 1 cz. 2 z 2

rozmiar: 101.33 KB PDF pobierz

Tabela nr 2 cz. 1 z 2

rozmiar: 146.37 KB PDF pobierz

Tabela nr 2 cz. 2 z 2

rozmiar: 156.61 KB PDF pobierz

Tabela nr 3

rozmiar: 32.49 KB PDF pobierz

Tabela nr 4

rozmiar: 37.01 KB PDF pobierz

Tabela nr 5

rozmiar: 24.06 KB PDF pobierz

Tabela nr 6

rozmiar: 34.73 KB PDF pobierz

Tabela nr 7

rozmiar: 45.5 KB PDF pobierz

Tabela nr 8

rozmiar: 320.29 KB PDF pobierz

Program zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej miasta Białegostoku - część graficzna

1.Plan sytuacyjny sieć istniejąca - Arkusz 1- I

rozmiar: 9.38 MB PDF pobierz

2.Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 2 – I

rozmiar: 14.11 MB PDF pobierz

3.Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 3 – I

rozmiar: 8.39 MB PDF pobierz

4.Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 4 – I

rozmiar: 5.44 MB PDF pobierz

5.Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 5 – I

rozmiar: 8.51 MB PDF pobierz

6.Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 6 – I

rozmiar: 7.48 MB PDF pobierz

7.Podział zlewni – sieć istniejąca – Arkusz 1 - IPZ

rozmiar: 7.77 MB PDF pobierz

8.Podział zlewni – sieć istniejąca – Arkusz 2 - IPZ

rozmiar: 7.8 MB PDF pobierz

9.Podział zlewni – sieć istniejąca – Arkusz 3 - IPZ

rozmiar: 4.4 MB PDF pobierz

10.Podział zlewni – sieć istniejąca – Arkusz 4 - IPZ

rozmiar: 6.2 MB PDF pobierz

11.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 1 – P

rozmiar: 7.81 MB PDF pobierz

12.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 2 – P

rozmiar: 9.5 MB PDF pobierz

13.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 3 – P

rozmiar: 9.97 MB PDF pobierz

14.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 4 – P

rozmiar: 4.24 MB PDF pobierz

15.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 5 – P

rozmiar: 5.85 MB PDF pobierz

16.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 6 – P

rozmiar: 9.57 MB PDF pobierz

17.Podział zlewni – sieć projektowana – Arkusz 1 - PPZ

rozmiar: 8.9 MB PDF pobierz

18.Podział zlewni – sieć projektowana – Arkusz 2 - PPZ

rozmiar: 9.42 MB PDF pobierz

19.Podział zlewni – sieć projektowana – Arkusz 3 - PPZ

rozmiar: 5.14 MB PDF pobierz

20.Podział zlewni – sieć projektowana – Arkusz 4 - PPZ

rozmiar: 7.67 MB PDF pobierz

Aktualizacja programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku wraz z racjonalnym rozmieszczeniem zbiorników retencyjnych, rowów i odparowników (opracowanie 2018 r.) - cz. opisowa TOM I

Opracowanie Etap I

rozmiar: 2.03 MB PDF pobierz

Załącznik nr 1 obliczenia hydrauliczne odcinków obliczeniowych

rozmiar: 8.92 MB PDF pobierz

Załącznik nr 10 Rowy i cieki wodne

rozmiar: 360.54 KB PDF pobierz

Załącznik nr 11Pokrycie terenu

rozmiar: 30.83 MB PDF pobierz

Załącznik nr 12 Przepuszczalność gruntów

rozmiar: 5.87 MB PDF pobierz

Załącznik nr 2a Obliczenia hydrauliczne zlewni cząstkowych - natężenie deszczu 130l/s*ha

rozmiar: 1.18 MB PDF pobierz

Załącznik nr 2b Obliczenia hydrauliczne zlewni cząstkowych - natężenie deszczu 210l/s*ha

rozmiar: 1.16 MB PDF pobierz

Załącznik nr 3 Obliczenia hydrauliczne węzłów obliczeniowych

rozmiar: 2.18 MB PDF pobierz

Załącznik nr 4 Zestawienie gleb w zlewniach głównych

rozmiar: 93.03 KB PDF pobierz

Załącznik nr 5 Zestawienie pokrycia terenu w zlewniach głównych

rozmiar: 122.57 KB PDF pobierz

Załącznik nr 6 Zestawienie wartości parametru SCS_CN

rozmiar: 46.07 KB PDF pobierz

Załącznik nr 7 Urządzenia podczyszczające

rozmiar: 250.5 KB PDF pobierz

Załącznik nr 8 Zbiorniki retencyjne

rozmiar: 189.25 KB PDF pobierz

Załącznik nr 9 Studnie chłonne

rozmiar: 188.87 KB PDF pobierz

Aktualizacja programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku wraz z racjonalnym rozmieszczeniem zbiorników retencyjnych, rowów i odparowników (opracowanie 2018 r.) - cz. opisowa TOM II

Opracowanie Etap II

rozmiar: 3.31 MB PDF pobierz

Załącznik nr 1 Mapa I - Istniejący system kanalizacji deszczowej

rozmiar: 46.6 MB PDF pobierz

Załącznik nr 2 Mapa II - Propozycje zmian w systemie kanalizacji deszczowej

rozmiar: 49.07 MB PDF pobierz

Załącznik nr 3 Mapa III - Miejsca podtopień wynikające z obliczeń hydraulicznych

rozmiar: 63.24 MB PDF pobierz

Załącznik nr 4 Mapa IV - Analiza wariantowa - Miejsca podtopień wynikające z obliczeń hydraulicznych

rozmiar: 63.14 MB PDF pobierz

Załącznik nr 5 - obliczenia hydrauliczne odcinków obliczeniowych - analiza wariantowa

rozmiar: 1.27 MB PDF pobierz

Aktualizacja programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku wraz z racjonalnym rozmieszczeniem zbiorników retencyjnych, rowów i odparowników (opracowanie 2018 r.) - cz. graficzna

 

Przeglądanie części graficznej opracownia jest możliwe za pomocą darmowego oprogramowania QGIS.

mapa I

rozmiar: 60.27 MB ZIP pobierz

mapa II

rozmiar: 66.14 MB ZIP pobierz

mapa III

rozmiar: 67.3 MB ZIP pobierz

mapa IV

rozmiar: 67.13 MB ZIP pobierz

Pokrycie terenu, przepuszczalność gruntów

rozmiar: 5.34 MB ZIP pobierz

Inwentaryzacja cieków naturalnych (z wyłączeniem rzeki Biała), urządzeń wodnych, rowów przydrożnych oraz istniejących na nich budowli znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Białegostoku (wrzesień 2019 r.)

Przeglądanie części graficznej opracowania jest możliwe za pomocą darmowego oprogramowania QGIS.

Do pobrania są również fotografie, mapy oraz warstwy map.

Inwentaryzacja rowów 2019_qgz.qgz

rozmiar: 44.17 KB QGZ pobierz

Inwentaryzacja rowów 2019.qgs.qgz

rozmiar: 43.54 KB QGZ pobierz

Inwentaryzacja rowów 2019.qgs~

rozmiar: 481.2 KB QGS~ pobierz

Profile podłużne

rozmiar: 7.35 MB ZIP pobierz

Przekroje poprzeczne

rozmiar: 12.48 MB ZIP pobierz

Style

rozmiar: 33.72 KB ZIP pobierz

SVG

rozmiar: 5.41 KB ZIP pobierz

Wykazy i ewidencje

rozmiar: 724.48 KB ZIP pobierz

Opracowanie ekofizjograficzne dla terenu Miasta Białegostoku - 2004 r.

Geologia

rozmiar: 66.91 MB PDF pobierz

Kwalifikacja krajobrazu

rozmiar: 123.68 MB PDF pobierz

Mapa geologiczna inżynierska

rozmiar: 71.1 MB PDF pobierz

Mapa hydrograficzna

rozmiar: 140.32 MB PDF pobierz

Mapa sozologiczna

rozmiar: 85.85 MB PDF pobierz

Przydatność terenu dla funkcji użytkowych

rozmiar: 140.32 MB PDF pobierz

Roślinność

rozmiar: 61.45 MB PDF pobierz

Skan oryginalnego tekstu z rysunkami

rozmiar: 23.67 MB ZIP pobierz

Opracowanie ekofizjograficzne dla fragmentu niezabudowanej części osiedla Zawady, położonej pomiędzy ulicą Dolną, projektowanym przedłużeniem ul. Św. Krzysztofa oraz doliną rzeki Białej, 2021 r.

0 - Zawady opracowanie problemowe 2021.12.12

rozmiar: 6.63 MB PDF pobierz

1 - Mapa geomorfologiczna

rozmiar: 4.61 MB PDF pobierz

10 - Mapa zbiorowisk roślinnych i zagospodarowania terenu

rozmiar: 4 MB PDF pobierz

11 - Mapa zinwentaryzowanych chronionych gatunków roślin i zwierząt

rozmiar: 3.26 MB PDF pobierz

2 - Mapa hipsometryczna

rozmiar: 5.98 MB PDF pobierz

3 - Mapa hydrograficzna

rozmiar: 5.07 MB PDF pobierz

4 - Mapa korytarzy ekologicznych

rozmiar: 5.86 MB PDF pobierz

5 - Mapa przydatności terenu do funkcji użytkowych_wariant I

rozmiar: 3.85 MB PDF pobierz

6 - Mapa przydatności terenu do zabudowy i funkcji użytkowych - wariant II

rozmiar: 3.85 MB PDF pobierz

7 - Mapa przydatności terenu do zabudowy i funkcji użytkowych - wariant III

rozmiar: 3.85 MB PDF pobierz

8 - Mapa warunków klimatycznych

rozmiar: 2.41 MB PDF pobierz

9 - Mapa zagrożeń środowiska

rozmiar: 7.54 MB PDF pobierz

Opracowanie ekofizjograficzne uwzględniające rozpoznanie elementów przyrodniczych części obszaru miasta Białegostoku o pow. ok. 100 ha stanowiącego fragment osiedla Zawady (w rejonie ul. Zawady i doliny rzeki Białej), 2021 r.

Zawady opracowanie podstawowe 2021.12.12

rozmiar: 8.34 MB PDF pobierz

1 - Mapa geomorfologiczna

rozmiar: 4.61 MB PDF pobierz

2 - Mapa hipsometryczna

rozmiar: 5.98 MB PDF pobierz

3 - Mapa hydrograficzna

rozmiar: 5.07 MB PDF pobierz

4 - Mapa korytarzy ekologicznych

rozmiar: 5.86 MB PDF pobierz

5 - Mapa przydatności terenu do zabudowy i funkcji użytkowych

rozmiar: 8.29 MB PDF pobierz

6 - Mapa roślinności i zagospodarowania terenu

rozmiar: 7.39 MB PDF pobierz

7 - Mapa warunków klimatycznych

rozmiar: 4.75 MB PDF pobierz

8 - Mapa zagrożeń środowiska

rozmiar: 7.81 MB PDF pobierz

9 - Mapa zinwentaryzowanych chronionych gatunków roślin i zwierząt

rozmiar: 6.58 MB PDF pobierz

Departament Urbanistyki i Architektury

ul. dr I. Białówny 11, II piętro (budynek przychodni)
tel.: 85 869 6603, 85 869 6608
dua@um.bialystok.pl

Obowiązujące plany i studium do wglądu oraz odbiór wypisów i wyrysów - w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

ul. dr I. Białówny 11, II piętro:

  • plany i studium do wglądu - inf. sekret.
    tel.: 869 6603, 869 6608,
  • odbiór zaświadczeń, wypisów i wyrysów - pok. 222
    tel.: 869 6614, 869 6659

Szczegółowe zapisy i rysunki planów można uzyskać w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej oraz na nowej platformie do prezentacji danych przestrzennych Aktów Planowania Przestrzennego (APP) - Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego. Dane prezentowane w repozytorium są zgodne z wytycznymi wprowadzonymi 31 października 2020r. do Rozdziału 5a, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W celu uzyskania dostępu do rysunku oraz tekstu aktu w obu serwisach mapowych należy wybrać narzędzie do identyfikacji (i), a następnie kliknąć w interesujący nas plan. Pojawi się tabela z opisem oraz łączem do jego zapisów i rysunku.

Do góry