• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Studium

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalone uchwałą Nr XII/165/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r.

Dokument Studium występuje w formie jednolitego tekstu uchwały do pobrania oraz w rozbiciu na poszczególne mapy będące integralnymi załącznikami dokumentu.

Mapy do studium podzeielone są na na dwie części - kierunki (K) i uwarunkowania (U).

Dodatkowo na końcu listy znajduje się archiwalne (pierwotna uchwała) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalone uchwałą Nr XX/256/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 1999 r. Do pobrania są załączniki w archiwum ZIP.

Tekst studium

rozmiar: 576,64 MB PDF pobierz

1k-struktura funkcjonalno-przestrzenna

rozmiar: 119,26 MB JPG pobierz

2k-ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego

rozmiar: 103,48 MB JPG pobierz

3k-ochrona dziedzictwa kulturowego

rozmiar: 47 MB JPG pobierz

4k-kompozycja przestrzenna

rozmiar: 39,69 MB JPG pobierz

5k-wysokość zabudowy

rozmiar: 40,45 MB JPG pobierz

6k-układ drogowo-uliczny

rozmiar: 40,48 MB JPG pobierz

7k-system tras rowerowych

rozmiar: 40,41 MB JPG pobierz

8k-zaopatrzenie w wodę

rozmiar: 40,92 MB JPG pobierz

9k-odprowadzenie ścieków

rozmiar: 37,32 MB JPG pobierz

10k-odprowadzenie wód opadowych

rozmiar: 38,09 MB JPG pobierz

11k-zaopatrzenie w ciepło

rozmiar: 35,11 MB JPG pobierz

12k-zaopatrzenie w gaz

rozmiar: 40,14 MB JPG pobierz

13k-zaopatrzenie w energię elektryczną

rozmiar: 35,65 MB JPG pobierz

14k-telekomunikacja

rozmiar: 35,13 MB JPG pobierz

1u-zagospodarowanie terenów

rozmiar: 39,74 MB JPG pobierz

2u-przeznaczenie terenów

rozmiar: 41,62 MB JPG pobierz

3u-powiązania z obszarem podmiejskim

rozmiar: 148,8 MB JPG pobierz

4u-dziedzictwo kulturowe

rozmiar: 48,57 MB JPG pobierz

5u-stan środowiska przyrodniczego

rozmiar: 124,02 MB JPG pobierz

6u-układ drogowo-uliczny

rozmiar: 36,61 MB JPG pobierz

7u-układ dróg rowerowych

rozmiar: 38,9 MB JPG pobierz

8u-zaopatrzenie w wodę

rozmiar: 17,22 MB JPG pobierz

9u-odprowadzenie ścieków

rozmiar: 13,67 MB JPG pobierz

10u-odprowadzenie wód opadowych

rozmiar: 17,09 MB JPG pobierz

11u-zaopatrzenie w ciepło

rozmiar: 13,16 MB JPG pobierz

12u-zaopatrzenie w gaz

rozmiar: 13,85 MB JPG pobierz

13u-zaopatrzenie w energię elektryczną

rozmiar: 16,57 MB JPG pobierz

14u-telekomunikacja

rozmiar: 14,85 MB JPG pobierz

studium archiwalne z roku 1999 - pierwotna uchwała

rozmiar: 10,87 MB ZIP pobierz

Studium archiwalne z roku 2004.zip

rozmiar: 49,33 MB ZIP pobierz

Studium archiwalne z roku 2015.zip

rozmiar: 117,57 MB ZIP pobierz

Departament Urbanistyki

ul. dr I. Białówny 11, II piętro (budynek przychodni)
tel.: 85 869 6603, 85 869 6608
fax: 85 869 6607
dua@um.bialystok.pl

Obowiązujące plany i studium do wglądu oraz odbiór wypisów i wyrysów - w Departamencie Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

ul. dr I. Białówny 11, II piętro:

  • plany i studium do wglądu - inf. sekret.
    tel.: 869 6603, 869 6607,
  • odbiór wypisów i wyrysów - pok. 227
    tel.: 869 6638.
Do góry