• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Szczegółowa mapa pokrycia miasta planami

Mapa pokrycia miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pokrycie_planami_mini.jpg

Plany obowiązujące zaznaczono kolorem zielonym, a plany w opracowaniu żółtym szrafem. Na dole strony znajduje się szczegółowa mapa pokrycia planami do pobrania w formacie JPG i PDF, a także szczegółowe rejestry tabelaryczne podjętych uchwał intencyjnych (projektów planów) i planów obowiązujących. Dodatkowo można pobrać linie rozgraniczające (przeznaczenie terenów) i linie zabudowy w formacie SHP (folder skompresowany) na końcu strony. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz linie rozgraniczające dostępne są również do pobrania w Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego, w dowolnym wektorowym formacie (np. SHP, KML).

Zachęcamy także do korzystania z informacji planistycznych za pomocą usług WMS (przeglądania) i WFS (pobierania):

  • MPZP:

https://bialystok.repozytorium.app/serviceMPZP

  • Przeznaczenie terenów:

https://bialystok.repozytorium.app/servicePrzeznaczenieTerenow

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

https://wms.gisbialystok.pl/arcgis/services/Studium_WMS/MapServer/WmsServer?

Adresów można użyć w dowolnym oprogramowaniu typu GIS (np. QGis) lub w serwisie GIS on-line (np. geoportal.gov.pl).

Oryginały obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku przechowywane są w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) każdy ma prawo do wglądu do studium i planów zagospodarowania oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.

W celu otrzymania wypisu i wyrysu należy złożyć wniosek (druk do pobrania) w Departamencie Urbanistyki i Architektury przy ul. dr I. Białówny 11 lub w UM przy ul. Słonimskiej 1, określając geodezyjny nr działki i jej położenie, ewentualnie załączając mapę z zaznaczoną nieruchomością.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę skarbową: od wypisu: do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł; od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł - razem: nie więcej niż 200 zł.

Opłaty należy wnosić na konto UM - Departament Finansów Miasta, Białystok, ul. Słonimska 1, nr konta: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

 

Ewidencja planów

rozmiar: 344.21 KB PDF pobierz

Wykaz uchwał intencyjnych

rozmiar: 235.07 KB PDF pobierz

Pokrycie planami

rozmiar: 37.44 MB JPG pobierz

Pokrycie planami

rozmiar: 29.5 MB PDF pobierz

Linie rozgraniczajace i linie zabudowy

rozmiar: 2.19 MB ZIP pobierz

Departament Urbanistyki i Architektury

ul. dr I. Białówny 11, II piętro (budynek przychodni)
tel.: 85 869 6603, 85 869 6608
dua@um.bialystok.pl

Obowiązujące plany i studium do wglądu oraz odbiór wypisów i wyrysów - w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

ul. dr I. Białówny 11, II piętro:

  • plany i studium do wglądu - inf. sekret.
    tel.: 869 6603, 869 6608,
  • odbiór zaświadczeń, wypisów i wyrysów - pok. 222
    tel.: 869 6614, 869 6659

Szczegółowe zapisy i rysunki planów można uzyskać w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej oraz na nowej platformie do prezentacji danych przestrzennych Aktów Planowania Przestrzennego (APP) - Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego. Dane prezentowane w repozytorium są zgodne z wytycznymi wprowadzonymi 31 października 2020r. do Rozdziału 5a, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W celu uzyskania dostępu do rysunku oraz tekstu aktu w obu serwisach mapowych należy wybrać narzędzie do identyfikacji (i), a następnie kliknąć w interesujący nas plan. Pojawi się tabela z opisem oraz łączem do jego zapisów i rysunku.

Do góry