Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Inne dokumenty planistyczne

Ekofizjografia Białegostoku - opracowanie z roku 2011

Tom I - Fauna

rozmiar: 6,31 MB PDF pobierz

Tom I - Położenie elem. abiotyczne 1-3

rozmiar: 10,75 MB PDF pobierz

Tom I - Położenie elem. abiotyczne 2-3

rozmiar: 9,36 MB PDF pobierz

Tom I - Położenie elem. abiotyczne 3-3

rozmiar: 8,11 MB PDF pobierz

Tom I - Roślinność

rozmiar: 13,48 MB PDF pobierz

Tom I - tytuł, spis treści, wstęp

rozmiar: 312,9 KB PDF pobierz

Tom II - Funkcjonowanie środowiska

rozmiar: 9,76 MB PDF pobierz

Tom II - Rozdz. 3.1-3.9.1

rozmiar: 14,94 MB PDF pobierz

Tom II - Rozdz. 3.9.2-3.12

rozmiar: 1,32 MB PDF pobierz

Tom II - Syntezy

rozmiar: 11,63 MB PDF pobierz

Studium Hydrograficzne rzeki Białej

St Hyd rz Bialej str __1-_60

rozmiar: 6,23 MB PDF pobierz

St Hyd rz Bialej str _61-_90

rozmiar: 7,53 MB PDF pobierz

St Hyd rz Bialej str _91-130

rozmiar: 7,44 MB PDF pobierz

St Hyd rz Bialej str 131-150

rozmiar: 5,78 MB PDF pobierz

St Hyd rz Bialej str 151-197

rozmiar: 6,57 MB PDF pobierz

Inne dokumenty i mapy

Mapa struktury użytkowania gruntów (PDF do pobrania)

Mapa własności gruntów w oparciu o grupy rejestrowe (PDF do pobrania)

Mapa przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Program zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej miasta Białegostoku - część opisowa

01 Strona tytułowa

rozmiar: 326,44 KB PDF pobierz

02 Opis techniczny

rozmiar: 232,92 KB PDF pobierz

Tabela nr 1 cz. 1 z 2

rozmiar: 132,63 KB PDF pobierz

Tabela nr 1 cz. 2 z 2

rozmiar: 101,33 KB PDF pobierz

Tabela nr 2 cz. 1 z 2

rozmiar: 146,37 KB PDF pobierz

Tabela nr 2 cz. 2 z 2

rozmiar: 156,61 KB PDF pobierz

Tabela nr 3

rozmiar: 32,49 KB PDF pobierz

Tabela nr 4

rozmiar: 37,01 KB PDF pobierz

Tabela nr 5

rozmiar: 24,06 KB PDF pobierz

Tabela nr 6

rozmiar: 34,73 KB PDF pobierz

Tabela nr 7

rozmiar: 45,5 KB PDF pobierz

Tabela nr 8

rozmiar: 320,29 KB PDF pobierz

Program zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej miasta Białegostoku - część graficzna

1.Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 1 – I

rozmiar: 9,38 MB PDF pobierz

2.Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 2 – I

rozmiar: 14,11 MB PDF pobierz

3.Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 3 – I

rozmiar: 8,39 MB PDF pobierz

4.Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 4 – I

rozmiar: 5,44 MB PDF pobierz

5.Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 5 – I

rozmiar: 8,51 MB PDF pobierz

6.Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 6 – I

rozmiar: 7,48 MB PDF pobierz

7.Podział zlewni – sieć istniejąca – Arkusz 1 - IPZ

rozmiar: 7,77 MB PDF pobierz

8.Podział zlewni – sieć istniejąca – Arkusz 2 - IPZ

rozmiar: 7,8 MB PDF pobierz

9.Podział zlewni – sieć istniejąca – Arkusz 3 - IPZ

rozmiar: 4,4 MB PDF pobierz

10.Podział zlewni – sieć istniejąca – Arkusz 4 - IPZ

rozmiar: 6,2 MB PDF pobierz

11.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 1 – P

rozmiar: 7,81 MB PDF pobierz

12.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 2 – P

rozmiar: 9,5 MB PDF pobierz

13.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 3 – P

rozmiar: 9,97 MB PDF pobierz

14.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 4 – P

rozmiar: 4,24 MB PDF pobierz

15.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 5 – P

rozmiar: 5,85 MB PDF pobierz

16.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 6 – P

rozmiar: 9,57 MB PDF pobierz

17.Podział zlewni – sieć projektowana – Arkusz 1 - PPZ

rozmiar: 8,9 MB PDF pobierz

18.Podział zlewni – sieć projektowana – Arkusz 2 - PPZ

rozmiar: 9,42 MB PDF pobierz

19.Podział zlewni – sieć projektowana – Arkusz 3 - PPZ

rozmiar: 5,14 MB PDF pobierz

20.Podział zlewni – sieć projektowana – Arkusz 4 - PPZ

rozmiar: 7,67 MB PDF pobierz

Aktualizacja programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku wraz z racjonalnym rozmieszczeniem zbiorników retencyjnych, rowów i odparowników (opracowanie 2018 r.) - cz. opisowa TOM I

Opracowanie Etap I

rozmiar: 2,03 MB PDF pobierz

Załącznik nr 1 obliczenia hydrauliczne odcinków obliczeniowych

rozmiar: 8,92 MB PDF pobierz

Załącznik nr 10 Rowy i cieki wodne

rozmiar: 360,54 KB PDF pobierz

Załącznik nr 11Pokrycie terenu

rozmiar: 30,83 MB PDF pobierz

Załącznik nr 12 Przepuszczalność gruntów

rozmiar: 5,87 MB PDF pobierz

Załącznik nr 2a Obliczenia hydrauliczne zlewni cząstkowych - natężenie deszczu 130l/s*ha

rozmiar: 1,18 MB PDF pobierz

Załącznik nr 2b Obliczenia hydrauliczne zlewni cząstkowych - natężenie deszczu 210l/s*ha

rozmiar: 1,16 MB PDF pobierz

Załącznik nr 3 Obliczenia hydrauliczne węzłów obliczeniowych

rozmiar: 2,18 MB PDF pobierz

Załącznik nr 4 Zestawienie gleb w zlewniach głównych

rozmiar: 93,03 KB PDF pobierz

Załącznik nr 5 Zestawienie pokrycia terenu w zlewniach głównych

rozmiar: 122,57 KB PDF pobierz

Załącznik nr 6 Zestawienie wartości parametru SCS_CN

rozmiar: 46,07 KB PDF pobierz

Załącznik nr 7 Urządzenia podczyszczające

rozmiar: 250,5 KB PDF pobierz

Załącznik nr 8 Zbiorniki retencyjne

rozmiar: 189,25 KB PDF pobierz

Załącznik nr 9 Studnie chłonne

rozmiar: 188,87 KB PDF pobierz

Aktualizacja programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku wraz z racjonalnym rozmieszczeniem zbiorników retencyjnych, rowów i odparowników (opracowanie 2018 r.) - cz. opisowa TOM II

Opracowanie Etap II

rozmiar: 3,31 MB PDF pobierz

Załącznik nr 1 Mapa I - Istniejący system kanalizacji deszczowej

rozmiar: 46,6 MB PDF pobierz

Załącznik nr 2 Mapa II - Propozycje zmian w systemie kanalizacji deszczowej

rozmiar: 49,07 MB PDF pobierz

Załącznik nr 3 Mapa III - Miejsca podtopień wynikające z obliczeń hydraulicznych

rozmiar: 63,24 MB PDF pobierz

Załącznik nr 4 Mapa IV - Analiza wariantowa - Miejsca podtopień wynikające z obliczeń hydraulicznych

rozmiar: 63,14 MB PDF pobierz

Załącznik nr 5 - obliczenia hydrauliczne odcinków obliczeniowych - analiza wariantowa

rozmiar: 1,27 MB PDF pobierz

Aktualizacja programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku wraz z racjonalnym rozmieszczeniem zbiorników retencyjnych, rowów i odparowników (opracowanie 2018 r.) - cz. graficzna

Przeglądanie części graficznej opracownia jest możliwe za pomocą darmowego oprogramowania QGIS https://www.qgis.org/pl/site/forusers/download.html

mapa I

rozmiar: 60,27 MB ZIP pobierz

mapa II

rozmiar: 66,14 MB ZIP pobierz

mapa III

rozmiar: 67,3 MB ZIP pobierz

mapa IV

rozmiar: 67,13 MB ZIP pobierz

Pokrycie terenu, przepuszczalność gruntów

rozmiar: 5,34 MB ZIP pobierz

Inwentaryzacja cieków naturalnych (z wyłączeniem rzeki Biała), urządzeń wodnych, rowów przydrożnych oraz istniejących na nich budowli znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Białegostoku (wrzesień 2019 r.)

Przeglądanie części graficznej opracowania jest możliwe za pomocą darmowego oprogramowania QGIS https://www.qgis.org/pl/site/forusers/download.html

Fotografie, mapy oraz warstwy map dostępne są pod poniższymi adresami:

http://dokumenty.um.bialystok.pl/bip/Foto.zip

http://dokumenty.um.bialystok.pl/bip/Mapy.zip

http://dokumenty.um.bialystok.pl/bip/Warstwy.zip

Inwentaryzacja rowów 2019_qgz.qgz

rozmiar: 44,17 KB QGZ pobierz

Inwentaryzacja rowów 2019.qgs.qgz

rozmiar: 43,54 KB QGZ pobierz

Inwentaryzacja rowów 2019.qgs~

rozmiar: 481,2 KB QGS~ pobierz

Profile podłużne

rozmiar: 7,35 MB ZIP pobierz

Przekroje poprzeczne

rozmiar: 12,48 MB ZIP pobierz

Style

rozmiar: 33,72 KB ZIP pobierz

SVG

rozmiar: 5,41 KB ZIP pobierz

Wykazy i ewidencje

rozmiar: 724,48 KB ZIP pobierz

Departament Urbanistyki

ul. dr I. Białówny 11, II piętro (budynek przychodni)
tel.: 85 869 6603, 85 869 6608
fax: 85 869 6607
du@um.bialystok.pl

Obowiązujące plany i studium do wglądu oraz odbiór wypisów i wyrysów - w Departamencie Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku,

ul. dr I. Białówny 11, II piętro:

  • plany i studium do wglądu - inf. sekret.
    tel.: 869 6603, 869 6607,
  • odbiór wypisów i wyrysów - pok. 227
    tel.: 869 6638.

Szczegółowe rysunki planów znajdują się na stronie gisbialystok.pl

W celu uzyskania dostępu do rysunku oraz tekstu planu w serwisie mapowym "plany"należy wybrać narzędzie do identyfikacji , a następnie kliknąć w interesujący nas plan. Pojawi się tabela z krótkim opisem oraz łączem do jego zapisów i rysunku.

Do góry