Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny
 • cat13.10.2021 17:27

  Polski Ład to mega podatek

  Tzw. Polski Ład to w rzeczywistości mega podatek, to koń trojański, który pod pozorem korzyści będzie wyciągał miliardy złotych od mieszkańców naszych miast, miasteczek i wsi – podkreślali samorządowcy, którzy protestowali dziś w Warszawie. W zgromadzeniu pod hasłem #wObronieMieszkańców wzięło udział blisko tysiąc samorządowców z całej Polski – sołtysów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych.

 • cat23.03.2021 13:15

  Głos samorządów w UE

  1.JPG

  Samorządowcy – delegaci największych polskich miast – spotkali się dzisiaj (23 marca) z Verą Jourovą - Komisarz ds. Wartości i Przejrzystości oraz z Elisą Ferreirą – Komisarz ds. Spójności i Reformy. Rozmowa online dotyczyła problemów polskich samorządów w kontekście wdrażania funduszy unijnych. W rozmowie uczestniczył prezydent Białegostoku, a jednocześnie prezes Unii Metropolii Polskich, Tadeusz Truskolaski.

 • cat11.03.2021 13:52

  Projekt Krajowego Planu Odbudowy dyskryminujący dla miast

  Największe polskie miasta oraz ich obszary metropolitalne zostały potraktowane w projekcie Krajowego Planu Odbudowy jako beneficjenci drugiej kategorii. Uwagę zwraca także silnie scentralizowany system rozdziału środków oraz brak innych istotnych elementów KPD, bez których trudno jest o możliwość realizacji jego głównego celu, jakim jest zwiększenie odporności państw członkowskich UE.

 • cat02.12.2020 09:00

  Białystok gasi światła

  Przejście do artykułu o wygaszeniu świateł w Białymstoku

  Pierwszego grudnia zgasły światła w wybranych punktach polskich miast i wsi. W ten symboliczny sposób samorządy zaprotestowały przeciwko działaniom rządu, systematycznie pozbawiającym je dochodów. Białystok przyłączył się do tego protestu.

 • cat26.11.2020 13:55

  Apel w sprawie Funduszu Odbudowy

  Przejście do artykułu o apelu w sprawie Funduszu Odbudowy

  Prezydenci polskich miast, zrzeszeni w Unii Metropolii Polskich, apelują do premiera o akceptację Funduszu Odbudowy oraz Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Wyrażają też wolę współpracy przy wypracowaniu kompromisu w tej sprawie. Przypominają, że reprezentują 7 milionów obywateli.

 • cat16.11.2020 14:40

  Dzień Tolerancji

  Dziś, 16 listopada, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. To święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Z tej okazji w Białymstoku została podświetlona brama Pałacu Branickich.

 • cat13.11.2020 14:17

  Spotkanie samorządowców z wicepremierem

  Dziś (13 listopada) odbyło się wirtualne spotkanie przedstawicieli samorządów z Jarosławem Gowinem, ministrem rozwoju, pracy i technologii. Samorządowcy przekazali mu swoje najważniejsze postulaty i pilne tematy.

 • cat13.11.2020 10:32

  Apel w sprawie równości i tolerancji

  Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzimy w poniedziałek (16 listopada). Dziś (13 listopada) prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski i samorządowcy z innych miast wystosowali specjalny apel w sprawie poszanowania zasad równości i tolerancji wobec mniejszości i grup dyskryminowanych.

 • cat03.11.2020 14:36

  Apel samorządowców w sprawie ochrony zdrowia

  Przejście do artykułu o apelu samorządowców w sprawie ochrony zdrowia

  Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski i samorządowcy z całej Polski, wspólnie zaapelowali do premiera Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia koniecznych działań w obszarze ochrony zdrowia. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie postulują m.in. o zmiany w dostępie do badań wykrywających koronawirusa, podjęcie współpracy rządu z samorządem przy tworzeniu szpitali jednoimiennych, pilną organizację systemu wsparcia dla zakażonych osób niesamodzielnych.

 • cat14.10.2020 15:23

  Wspólny apel Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich

  Przejście do artykułu o oświadczeniu UMP i ZMP w sprawie COVID-19

  We wtorek (13 października), po wielu miesiącach starań prezydentów polskich miast, odbyło się spotkanie online z Premierem RP. Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich wydały oświadczenie.

 • cat01.10.2020 12:44

  Unia Metropolii Polskich o Programie Operacyjnym Polska Wschodnia

  Przejście do artykułu o stanowisku Unii Metropolii Polskich w sprawie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

  Prezydenci miast wojewódzkich Polski Wschodniej – Białegostoku, Kielc, Lublina, Olsztyna i Rzeszowa, zajęli wspólne stanowisko w sprawie kolejnej edycji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW 2020+). Unia Metropolii Polskich skierowała list do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak.

 • cat25.09.2020 12:45

  Posiedzenie rady UMP w Białymstoku

  Prezydenci i przedstawiciele miast należących do Unii Metropolii Polskich dziś (25 września) spotkali się w Białymstoku. Tematy poruszane podczas zebrania to m.in. sytuacja finansowa samorządów w kontekście budżetu na 2021 r. i funkcjonowanie oświaty w stanie pandemii.

 • cat12.08.2020 15:50

  Unia Metropolii Polskich w sprawie Białorusi

  Komunikat

  Prezydenci 11 miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich zajęli stanowisko w sprawie wydarzeń na Białorusi. Zaapelowali do białoruskich władz o rozpoczęcie dialogu, który zastąpi stosowane obecnie rozwiązania siłowe.

 • cat19.05.2020 12:20

  Apel UMP o testy dla pracowników oświatowych

  Baner graficzny Komunikat

  Unia Metropolii Polskich wystąpiła do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o przebadanie testami genetycznymi wszystkich pracowników żłobków i pracowników oświaty mających bezpośredni kontakt z dziećmi.

 • cat11.05.2020 14:00

  Oświadczenie w sprawie wyborów prezydenckich

  Baner graficzny Komunikat

  Przewodniczący ogólnopolskich i regionalnych organizacji gmin wydali oświadczenie dotyczące nieudanych wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. Jest to kwintesencja stanowisk, opinii i apeli samorządów, które w związku z przygotowaniami do wyborów, były wielokrotnie wyrażane wobec różnych decyzji władzy – rodzących poważne wątpliwości, co do dochowania zasad zawartych w Konstytucji.

 • cat27.04.2020 15:21

  Stanowisko UMP w sprawie wniosku Poczty Polskiej

  Baner komunikat

  Prezydenci miast zrzeszeni w Unii Metropolii Polskich przygotowali wspólne stanowisko w sprawie przekazania danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. Brak jest podstawy prawnej do przekazania tych danych.

 • cat16.04.2020 14:31

  Bezpieczeństwo podczas wyborów

  Zmiany w organizacji ruchu na Wszystkich Świętych

  Ze względu na zbliżający się termin wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się w warunkach pandemii, Unia Metropolii Polskich zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego, a następnie do Ministra Zdrowia, o wydanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego postępowania w procesie przygotowawczym i wyborczym. Konkretna odpowiedź nie nadeszła.

 • cat10.04.2020 11:22

  Apel Unii Metropolii Polskich

  Ilustracja do artykułu Samorządna Rzeczpospolita – debata w Gdańsku

  Prezydenci miast zrzeszeni w Unii Metropolii Polskich apelują do premiera RP Mateusza Morawieckiego o powołanie nadzwyczajnego zespołu do spraw opracowania działań na rzecz walki z kryzysem gospodarczym i włączenie do jego prac ekspertów samorządu terytorialnego.

 • cat18.03.2020 15:10

  Apel Unii Metropolii Polskich

  koronawirus najnowsze informacje 565x246-01.png

  Prezydenci 12 największych polskich miast apelują do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Rządu o podjęcie jak najszybszych i jak najlepszych działań, które pozwolą zapobiec kryzysowi gospodarczemu i finansowemu, jaki grozi jednostkom samorządu terytorialnego w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego koronawirusem.

 • cat10.09.2019 14:38

  Unia Metropolii Polskich ma nowego partnera

  Ilustracja do artykułu DSC01102.jpg

  Prezydent Tadeusz Truskolaski podpisał w imieniu Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza porozumienie o współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważne jest to partnerstwo dla każdej ze stron.

Do góry