Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Apel samorządowców w sprawie ochrony zdrowia

Dodana: 03.11.2020 14:36

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski i samorządowcy z całej Polski, wspólnie zaapelowali do premiera Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia koniecznych działań w obszarze ochrony zdrowia. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie postulują m.in. o zmiany w dostępie do badań wykrywających koronawirusa, podjęcie współpracy rządu z samorządem przy tworzeniu szpitali jednoimiennych, pilną organizację systemu wsparcia dla zakażonych osób niesamodzielnych.

Sytuacja epidemiczna w Polsce jest poważna, szybko przybywa osób, u których zdiagnozowano zakażenie koronawirusem (ok. 20 tysięcy dziennie), do szpitali codziennie trafia nawet 1000, a kilkadziesiąt wymaga podłączenia do respiratora. Sprawia to, że dostępność opieki zdrowotnej jest utrudniona dla wszystkich pacjentów, nie tylko tych z koronawirusem, ale także z innymi schorzeniami.

Dlatego też we wtorek (3 listopada) samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Samorządy dla Polski oraz w Ruchu Wspólna Polska wzięli udział w spotkaniu z premierem RP Mateuszem Morawieckim. Przekazali mu swój apel o podjęcie natychmiastowych działań, które pozwolą zapewnić podstawowe potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Władze samorządowe podejmują liczne działania w obszarach wsparcia służby zdrowia i służb sanitarnych. To jednak za mało. Niezbędne są rozwiązania systemowe na poziomie rządu. Bez nich nie uda się zatrzymać tej epidemii.

W opinii ekspertów i środowiska samorządowców konieczne są m.in. następujące rozwiązania:

  • zwiększenie dostępu do diagnostyki COVID-19,
  • zwiększenie bazy miejsc szpitalnych dla pacjentów zarażonych koronawirusem bez dalszego ograniczania dostępu do opieki dla innych pacjentów,
  • rozbudowa bazy izolatoriów,
  • wsparcie transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego,
  • finansowanie świadczeń zdrowotnych związanych z koronawirusem z uwzględnieniem realnych kosztów leczenia,
  • wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej,
  • działania prospołeczne – kampanie informacyjne dla mieszkańców.

– To nie łóżka leczą, a lekarze, ratownicy, pielęgniarki. O tym trzeba pamiętać. Pewnym rozwiązaniem, żeby odciążyć służbę zdrowia są izolatoria – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Są one dla osób, które mogą już opuścić szpital, jeszcze nie są całkowicie zdrowe, ale nie wymagają już intensywnej opieki. Są też dla tych, którzy mieszkają z osobami w grupie ryzyka i z ich powodu nie powinni przebywać w domu. Postulujemy, aby określić wskazania do skierowania do izolatorium.

Co ważne eksperci współpracujący z samorządowcami oferują pomoc w opracowaniu szczegółowych rozwiązań merytorycznych.

Autorzy apelu wyrażają też zaniepokojenie likwidacją kolejnych łóżek, m. in. kardiologicznych, ginekologicznych, położniczych i onkologicznych. Umieszczenie kilkudziesięciu łóżek „covidowych” w każdym szpitalu grozi wyłączeniem całych placówek ze standardowego funkcjonowania.

Zdaniem samorządowców wprowadzenie w życie przedstawionych propozycji jest niezbędne, aby przeciwdziałać dalszemu rozwojowi epidemii, zapobiec zapaści służby zdrowia oraz zabezpieczyć mieszkańców przed jej dramatycznymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Apel samorządowców jest dostępny na stronie „Samorządy dla Polski” na Facebooku.

Kamila Bogacewicz

Do góry