• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Dzień Tolerancji

Dodana: 16.11.2020 14:40

Dziś, 16 listopada, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. To święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Z tej okazji w Białymstoku została podświetlona brama Pałacu Branickich.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji ma na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie, obcej narodowości i związanych z nią różnic, a także wyrozumiałości dla odmienności. Tolerancja bowiem to uznanie innych poglądów, pochodzenia, opinii, wartości czy religii. Tolerancja zachęca do kształtowania ciekawości i otwartości w obliczu inności, rozwijania umiejętności poszanowania różnic i rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu i wzajemnego zrozumienia.

– Bardzo nam dzisiaj brakuje tego wszystkiego – zwykłej życzliwości, zrozumienia i szacunku. Dlatego wspólnie z prezydentami miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich utworzyliśmy specjalny apel wzywający do tolerancji właśnie – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Prezydenci miast Unii Metropolii Polskich, chcąc okazać solidarność z osobami dyskryminowanymi ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, podpisali się pod apelem, w którym zwracają uwagę, że wzajemna życzliwość i tolerancja to podstawa w budowaniu dobrych relacji międzyludzkich zarówno na poziomie wspólnot lokalnych, jak i międzynarodowym.

W tym roku w obchodach Dnia Tolerancji biorą udział nie tylko miasta Unii Metropolii Polskich, ale także samorządy ze Związku Miast Polskich. Do akcji włączyły się także liczne miasta z zagranicy – Londyn, Barcelona, Oslo, Düsseldorf, Praga, Budapeszt, Bratysława, Madryt, Kopenhaga, Gandawa, Birmingham i Reykjavik.

Niektóre samorządy postanowiły symbolicznie podkreślić znaczenie tego święta specjalnie oświetlając charakterystyczny obiekt w mieście, a także organizując różne wydarzenia towarzyszące. W Białymstoku została z tej okazji podświetlona brama Pałacu Branickich.

opracowanie: Anna Kowalska

Apel w sprawie równości i tolerancji do odczytu

rozmiar: 332.2 KB PDF pobierz
Do góry