• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie jakości węgla

Dodana: 04.11.2022 14:20

W stanowisku z 3 listopada 2022 r. Miasta Unii Metropolii Polskich wnioskują o uwzględnienie w umowach z podmiotami wprowadzającymi do obrotu węgiel postanowień gwarantujących zwolnienie samorządów z odpowiedzialności za jego jakość. Oczekują także przejęcia przez spółki sprowadzające to paliwo do Polski ewentualnych roszczeń powstałych w wyniku jego złej jakości.

W trakcie prac legislacyjnych samorządy postulowały wprowadzenie do ustawy przepisów zapewniających, że dostarczane mieszkańcom paliwo będzie najwyższej możliwej jakości. Takie zapisy nie zostały jednak uwzględnione. Nie pojawiły się też zapisy, które zwalniałyby miasta i gminy z odpowiedzialności za jakość węgla. Dlatego niezbędne jest uwzględnienie tych gwarancji w umowach, które samorządy będą podpisywały ze spółkami dostarczającymi ten surowiec.

„Nie mamy żadnego wpływu na jego jakość. Powyższe działania pozostawały wyłącznie w zakresie odpowiedzialności spółek Skarbu Państwa, tj. PGE Paliwa sp. z o.o. oraz Węglokoks S.A. Oczywistym jest więc, że jakiekolwiek zaangażowanie się samorządów w dystrybuowanie węgla na mocy wprowadzonej ustawy nie może rodzić ich odpowiedzialności za jego jakość” – czytamy w stanowisku podpisanym przez prezydentów miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich.

 Stanowisko UMP w sprawie jakości węgla podpisali prezydenci dwunastu miast:

 1. Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku, prezes UMP
 2. Rafał Bruski - Prezydent Miasta Bydgoszczy
 3. Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Miasta Gdańska
 4. Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice
 5. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
 6. Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin
 7. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi
 8. Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznania
 9. Konrad Fijołek - Prezydent Miasta Rzeszowa
 10. Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecina
 11. Rafał Trzaskowski - Prezydent M. St. Warszawy
 12. Jacek Sutryk - Prezydent Wrocławia

Ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) Sejm uchwalił 27 października 2022 r. Jej przepisy, które weszły w życie 3 listopada br., pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego – gminom i miastom – zaangażować się w dystrybucję węgla dla swoich mieszkańców.

 

Stanowisko Unii Metropolii Polskich

rozmiar: 320,04 KB PDF pobierz
Do góry