• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Nagrody Prezydenta Miasta za wysokie wyniki sportowe

Doroczne nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Białegostoku za wysokie wyniki sportowe 

Nagrody są wyrazem uznania zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym; trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, przyznawane są na podstawie Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/81/19 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 11 stycznia 2019 r., w sprawie wspierania białostockiego sportu, przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r., poz. 403).

Nagrody mogą być przyznawane mieszkańcom Miasta Białegostoku w formie pieniężnej lub rzeczowej.

Ustalono następujące nagrody przyznawane z urzędu lub w oparciu o składane wnioski:

 1. Doroczne nagrody sportowe – przyznawane za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku poprzedzającym przyznanie nagród przyznawane w kategoriach:
  • Najlepszy Sportowiec,
  • Najlepszy Trener,
  • Najlepszy Młody Sportowiec,
  • Zasłużony dla białostockiego sportu.

  Wnioski o przyznanie Dorocznej nagrody sportowej składa się w na formularzu określonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie do 10 lutego każdego roku z uwzględnieniem wyników z roku poprzedniego.

 2. Wybitny sukces sportowy – nagrody za wybitne osiągniecia sportowe przyznawane zawodnikom rywalizującym w dyscyplinach figurujących w programie Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich oraz innym osobom zasłużonym w osiąganiu wyników tych zawodników.

  Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe mogą być przyznane zawodnikom w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych, trenerom oraz innym osobom zasłużonym w osiąganiu wyników tych zawodników, którzy mieszkają w Białymstoku i uzyskali odpowiednio:

  • w zespole l, 2 lub 3 miejsce w rozgrywkach na najwyższym poziomie w danej dyscyplinie, awans do najwyższej ligi rozgrywkowej lub zakwalifikowanie się do oficjalnych rozgrywek rangi międzynarodowej w kategorii seniorów; maksymalna liczba zawodników w zespole, którzy mogą otrzymać nagrodę finansową wynosi: gry zespołowe - nie więcej niż 18 osób, gry zespołowe halowe - nie więcej niż 14 osób,
  • w dyscyplinach indywidualnych l, 2 lub 3 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy w kategorii seniorów.

  Wnioski o przyznanie nagrody Wybitny sukces sportowy składa się: w grach zespołowych – po zakończeniu rozgrywek ligowych lub mistrzostw, w dyscyplinach indywidualnych - po zakończeniu mistrzostw, w roku zakończenia.

  Osoba nagradzana może otrzymać tylko jedną nagrodę finansową za to samo osiągnięcie lub całokształt działalności sportowej.

 3. Wyróżnienia w postaci: nagród rzeczowych, statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Uchwała Rady Miasta Białystok w sprawie wspierania białostockiego sportu, przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe

rozmiar: 399.19 KB PDF pobierz

Zarządzenie w sprawie określenia zasad i trybu działania komisji do spraw dorocznych nagród za wysokie wyniki sportowe oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagród

rozmiar: 1.26 MB PDF pobierz

Wniosek o przyznanie nagrody

rozmiar: 39.5 KB DOC pobierz

Referat Sportu

ul. Słonimska 1, pok. 1211
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6407, 85 869 6059, 85 869 6286

sport@um.bialystok.pl

Do góry