• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Specustawa Mieszkaniowa

W dniu 22.08.2018 r. weszła w życie Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Ustawa umożliwia realizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski złożone przez inwestora są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 3 dni od otrzymania wniosku, wraz z informacją o możliwości składania uwag w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku.

Rada gminy podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji wnioskowanej inwestycji lub odmowie jej ustalenia w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku, z możliwością przedłużenia terminu o kolejne 30 dni.

Zachęcamy mieszkańców do przesyłania uwag do wniosku inwestora:

  • w formie papierowej na adres:

Departament Urbanistyki
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. dr I. Białówny 11, 15-437 Białystok

lub

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Departament Urbanistyki

ul. dr I. Białówny 11, II piętro (budynek przychodni)
tel.: 85 869 6603, 85 869 6608
fax: 85 869 6607
du@um.bialystok.pl

Do góry