• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informator dla obywateli Ukrainy

Baza wiedzy: Pomoc uchodźcom z Ukrainy w Białymstoku

W tym miejscu podajemy informacje na temat form pomocy, jaką można uzyskać za pośrednictwem Miasta Białystok. Przeczytaj i dowiedz się, jaką pomoc mogą uzyskać obywatele Ukrainy. Informacje te będą przydatne również dla osób, które przyjęły pod swój dach Ukraińców i chciałyby pomóc w aklimatyzacji. 

W geście solidarności z Ukrainkami i Ukraińcami, w odpowiedzi na brutalny atak ze strony Rosji, Miasto Białystok i jego instytucje uruchomiły szereg form pomocy dla potrzebujących.

Pierwsze kroki

Ogólnopolskie strony i infolinie

Jeśli nie masz własnego miejsca noclegu, jesteś głodny, potrzebujesz pomocy medycznej, to zaraz po przyjeździe do Białegostoku – udaj się do punktu recepcyjnego.

Punkt recepcyjny w Białymstoku znajduje się na Dworcu Głównym PKP, ul. Kolejowa 9, tel. kontaktowy: 603 660 052.

Tam uzyskasz pomoc w zakresie:

 • tymczasowego zakwaterowania,
 • posiłku,
 • podstawowej pomocy medycznej.

Punkt Informacyjno-Doradczy na terenie Białegostoku

Pomoc przy zakwaterowaniu, pomoc rzeczową, żywnościową można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel. 85 869 65 73.

 Fundacja POLZA

 1. Branickiego 7 lokal 314,

 tel. 691 681 491,

e-mail: fundacjapolza@gmail.com

Oficjalne strony pomocy:

Informacja: 47 721 75 75 – porozmawiasz tu po ukraińsku

 • w punkcie działa również całodobowa infolinia – nr tel. 603 660 052
 • informacje na temat szczegółowych zasad przekraczania granicy można otrzymać od służby granicznej pod nr telefonu: 48 82 568 51 19.·         informacje dla obywateli polskich i posiadaczy Karty Polaka mieszkających na Ukrainie, pod nr telefonu: 48 22 523 88 80.· infolinia policyjna (ochrona i osoby zaginione): 48 47 721 23 07.

Pomoc w zakwaterowaniu

 1. Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, ul. Grunwaldzka 76, tel. 504 170 332, e-mail: biuro@kdn.bialystok.pl
 2. Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Podlaski Klub Kobiet Biznesu, ul. Antoniukowska 7, tel. 602 438 953, e-mail: kontakt@pswf.pl
 3. Fundacja DIALOG, ul. ks. A. Abramowicza 1, tel. 85 742 40 90, e-mail: ukraina@fundacjadialog.pl
 4. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ul. św. Mikołaja 5, tel. 607 740 560, e-mail: eleos@poczta.onet.pl

W Internecie działa strona bialystokpomaga.pl, dostępna w języku polskim i ukraińskim. Jej zadaniem jest skoordynowanie i usprawnienie niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy w naszym mieście. Obywatele Ukrainy mogą zgłaszać tu swoje potrzeby, a białostoczanie – zamieszczać oferty pomocy.

Komunikacja, autobusy w Białymstoku

Tu dostaniesz ubranie, jedzenie, środki czystości

Na terenie Białegostoku działa kilka punktów pomocowych, w których można dostać m.in.: ubrania dla niemowląt, dzieci, dorosłych, obuwie, zabawki, żywność długoterminową, słodycze, artykuły pielęgnacyjne dla niemowląt, pampersy dla dzieci i dorosłych, mokre chusteczki, środki higieniczne i czystości, podpaski, baterie, latarki, termosy, środki opatrunkowe i dezynfekcyjne, maseczki chirurgiczne, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Wydawanie żywności

 1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”, ul.  Proletariacka 21, tel. 85 652 47 17, 734 164 856, e-mail: stowdroga@wp.pl
 2. Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Branickiego 25, tel. 85 741 28 82, e-mail: zopkps@poczta.onet.pl
 3. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ul. św. Mikołaja 5, tel. 607 740 560, e-mail: eleos@poczta.onet.pl
 4. Polski Czerwony Krzyż Podlaski Oddział Okręgowy, ul. Warszawska 29, tel. 85 741 60 91, e-mail: bialystok@pck.org.pl

Wydawanie odzieży

 1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”, ul. Proletariacka 21, tel. 85 652 47 17, 734 164 856, e-mail: stowdroga@wp.pl
 2. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ul. św. Mikołaja 5, tel. 607 740 560, e-mail: eleos@poczta.onet.pl
 3. Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven, ul. Boruty 19, tel. 502 453 780, e-mail: skmbe.opp@gmail.com
 4. Polski Czerwony Krzyż Podlaski Oddział Okręgowy, ul. Warszawska 29, tel. 85 741 60 91, e-mail: bialystok@pck.org.pl
 5. Stowarzyszenie "My dla Innych" Sklep charytatywny, ul. Antoniuk Fabryczny 34, tel. 510 930 517, e-mail: sklep@mydlainnych.pl

Wydawanie leków i środków opatrunkowych

 1. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ul. św. Mikołaja 5, tel. 607 740 560, e-mail: eleos@poczta.onet.pl
 2. Polski Czerwony Krzyż Podlaski Oddział Okręgowy, ul. Warszawska 29, tel. 85 741 60 91, e-mail: bialystok@pck.org.pl

Wydawanie środków higienicznych i środków chemicznych gospodarstwa domowego

 1. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ul. św. Mikołaja 5, tel. 607 740 560, e-mail: eleos@poczta.onet.pl
 2. Polski Czerwony Krzyż Podlaski Oddział Okręgowy, ul. Warszawska 29, tel. 85 741 60 91, e-mail: bialystok@pck.org.pl
 3. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”, ul. Proletariacka 21, tel. 85 652 47 17, 734 164 856, e-mail: stowdroga@wp.pl

Sprawy formalne

Urząd Miejski w Białymstoku

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 12 marca 2022 roku (Dz.U. z 2022, poz. 584) prowadzona przez gminy rejestracja uchodźców, którzy chcą uzyskać numer PESEL oraz podjąć pracę i pozostać w Polsce, rozpoczęła się w środę, 16 marca.

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:

 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub
 • jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyłeś w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek musisz złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Co musisz przygotować.

Usługa jest bezpłatna. Otrzymasz wydruk potwierdzenia nadania numeru PESEL.

Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim na stronach:

Отримай номер PESEL та довірений профіль – послуга для громадян України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Miejsce załatwienia sprawy.

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Białystok, ul. Branickiego 3/5,

Sala obsługi interesantów, pokój 19 parter (należy pobrać bilet kolejki „D”, biletomat obok portierni).

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30

Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Podlaski Urząd Wojewódzki na swojej stronie internetowej informuje:

 • wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności;
 • nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu;
 • w najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach straży granicznej.
   To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.
 • obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku
  utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Opieka medyczna dla osób z Ukrainy. Lekarstwa

 • Masz bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, co obywatele polscy, bez żadnych opłat.
 • Jeśli źle się czujesz, chorujesz, potrzebujesz recepty – pójdź do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwoń na numer 800 190 590 – porozmawiasz także po ukraińsku i rosyjsku.
 • Jeśli źle się poczujesz wieczorem i w nocy (w godz. 18.00-8.00) lub w weekend albo święta, czyli poza godzinami pracy przychodni lekarskich, otrzymasz poradę lekarza przez telefon. Zadzwoń na  numer 800 137 200 – porozmawiasz po ukraińsku i rosyjsku.
 • Pomoc związaną z opieką zdrowotną i medyczną można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel. 85 869 65 63.
 • Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel. 85 869 6570.

Więcej informacji znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wydawanie leków i środków opatrunkowych w Białymstoku

 1. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ul. św. Mikołaja 5, tel. 607 740 560, e-mail: eleos@poczta.onet.pl
 2. Polski Czerwony Krzyż Podlaski Oddział Okręgowy, ul. Warszawska 29, tel. 85 741 60 91, e-mail: bialystok@pck.org.pl

Wsparcie rehabilitacyjno-lecznicze

 1. Rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym lub uszkodzonym centralnym układem nerwowym Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”, ul. Bukowskiego 4, tel. 85 732 23 45, e-mail: biuro@jasnycel.pl
 2. Kompleksowa opieka medyczna, rehabilitacyjna, psychologiczna nad dziećmi hospicyjnymi przybywającymi z Ukrainy
  Fundacja „Pomóż Im”, ul. Mazowiecka 33, tel. 85 66 22 003, e-mail: biuro@pomozim.org.pl
 3. Dzienny pobyt, terapia i rehabilitacja dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, nauka w szkole przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i sprzężeniami, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”, ul. Antoniuk Fabryczny 40, tel. 502 484 316, e-mail: aktywni@aktywni.bialystok.pl

Pomoc psychologiczna

 1. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”, ul. Antoniuk Fabryczny 40, tel. 502 484 316, e-mail: aktywni@aktywni.bialystok.pl
 2. Fundacja DIALOG, ul. ks. A. Abramowicza 1, tel. 85 742 40 90, e-mail: ukraina@fundacjadialog.pl
 3. Towarzystwo Amicus, ul. Brukowa 28 lok. 8, tel. 85 653 77 53, e-mail: biuro@towarzystwoamicus.pl
 4. Pomoc psychologiczną można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel. 85 869 66 82.

Edukacja

Zasady przyjmowania dzieci i młodzieży z Ukrainy do białostockich przedszkoli i szkół 

Przyjmowanie dzieci z Ukrainy do białostockich przedszkoli

Dzieci z Ukrainy są przyjmowane do publicznych przedszkoli oraz obejmowane wychowaniem przedszkolnym na identycznych zasadach jak obywatele polscy.

Dzieci przebywające w Białymstoku przyjmowane są bezpośrednio przez dyrektorów przedszkoli, na wolne miejsca, bez względu na miejsce zamieszkania.

W celu ustalenia, które przedszkola dysponują wolnymi miejscami, można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel. 85 869 63 70, 85 869 63 40, 85 869 63 50.

Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do białostockich szkół podstawowych

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej należy zgłosić się do dyrektora szkoły,
w obwodzie której mieszka dziecko.

Dzieci mogą zostać przyjęte również do szkoły innej niż obwodowa, jeżeli dysponuje ona wolnymi miejscami.

Poziom klasy, do której zostanie przyjęte dziecko, będzie ustalony na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę ukraińską, a w przypadku ich braku na podstawie informacji udzielonych przez rodzica/opiekuna. Dokumenty nie muszą być tłumaczone na język polski.

 Szkoły Miasta Białegostoku udzielają pomocy również w zakresie nauki języka polskiego.

Pomoc związaną z zapisaniem dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel. 85 869 63 33, 85 869 64 92, 85 869 63 47. 

Przyjmowanie młodzieży z Ukrainy do białostockich szkół ponadpodstawowych

Młodzież przebywająca w Białymstoku przyjmowana jest bezpośrednio przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych, na wolne miejsca, bez względu na miejsce zamieszkania. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, uczniowie przybywający z zagranicy ubiegający się o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych są kwalifikowani i przyjmowani na podstawie dokumentów (świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wystawionego przez zagraniczną szkołę),  potwierdzających ukończenie szkoły lub kolejnego etapu kształcenia za granicą. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli uczeń ubiega się o przyjęcie:

 • do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dołączyć należy do powyższych dokumentów zaświadczenie lekarskie informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • do szkoły, w której są oddziały sportowe lub mistrzostwa sportowego, możliwa jest próba sprawności fizycznej,
 • do szkoły, w której są oddziały: dwujęzyczne, międzynarodowe, możliwy jest sprawdzian kompetencji językowych.

Dyrektor szkoły decyduje o przeprowadzeniu powyższych sprawdzianów.

Uczniowie przybywający z zagranicy ubiegają się o przyjęcie do publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych na podstawie dokumentów. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie potwierdzonego odpowiedniego wykształcenia.

W przypadku pytań i problemów związanych z przyjmowaniem do szkół ponadpodstawowych można skontaktować się z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, tel. 85 869 63 44, 85 869 63 45.

Uczelnie wyższe

Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało również poradnik, jak krok po kroku zgłosić się do uczelni w Polsce i jakie dokumenty należy złożyć. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor. Szczegółowe informacje o kontynuowaniu studiów oraz kariery naukowej w Polsce są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Przydatne telefony i adresy mailowe

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy:

e-mail: ukraina-szkola@mein.gov.pl, tel. 22 3474708

Informacja dla studentów i naukowców przyjeżdżających z Ukrainy:

e-mail: ukraina-studia@mein.gov.pl, tel. 22 5292662

Politechnika Białostocka

strona Politechniki

Opieka nad dziećmi

 1. Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Podlaski Klub Kobiet Biznesu, ul. Antoniukowska 7, tel. 602 438 953, e-mail: kontakt@pswf.pl
 2. Fundacja POLZA, ul. Branickiego 7 lokal 314, tel. 691 681 491, e-mail: fundacjapolza@gmail.com
 3. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ul. św. Mikołaja 5, tel. 607 740 560, e-mail: eleos@poczta.onet.pl
 4. Pomoc przy zapisie dziecka do żłobka można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel. 85 869 65 59, 85 869 73 51.

Pomoc prawna

 • Prawnicy zrzeszeni w Okręgowej Radzie Adwokackiej

Informacje na ten temat znajdziesz na stronie Izby Adwokackiej w Białymstoku.

telefon: 602 662 551 – koordynatorka adw. Anna Jaczun

e-mail: ajaczun@adwrp.pl

telefon: 85 742 25 50 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

e-mail: pomoc.bialystok@adwokatura.pl

adres: ul. Przejazd /2A, Białystok

 • Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane na terenie Miasta Białystok

Punkty pomocy czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Pomoc może zostać udzielona bezpośrednio w punktach zlokalizowanych przy ul. Zamenhofa 5C pok. 4 i 11 oraz przy ul. Św. Rocha 3 pok. 7A i 7B, jak i telefonicznie, bądź z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.
 • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
 • Zgłoszeń dokonuje się:

1) telefonicznie pod nr telefonu: 85 869 66 99 – poniedziałek w godz. 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30,

2) lub e-mailowo: darmowapomoc@um.bialystok.pl,

3) na stronie internetowej – możliwa rejestracja w języku ukraińskim.

 • Do punktu pomocy można zgłosić się z tłumaczem, bądź skorzystać z pomocy wykonawcy posługującego się językiem obcym:

Lp.

Telefon

Oznaczenie punktu

Pomoc w językach obcych

1

Miasto Białystok

85 869 6699

Białystok

ul. Zamenhofa 5C

Czwartek: 15.30-19.30

Język rosyjski

(podstawowy)

2

Miasto Białystok

85 869 6699

Białystok

ul. Zamenhofa 5C

Środa: 7.30-11.30

Język rosyjski

(podstawowy)

Język angielski

(podstawowy)

3

Miasto Białystok

85 869 6699

Białystok

ul. Zamenhofa 5C

Czwartek: 7.30-11.30

Język angielski

(zaawansowany)

4

Miasto Białystok

85 869 6699

Białystok

ul. Św. Rocha 3

Środa: 7.30-19.30

Język angielski

(komunikatywny)

5

Miasto Białystok

85 869 6699

Białystok

ul. Św. Rocha 3

Piątek: 7.30-19.30

Język angielski

(biegły)

6

Miasto Białystok

85 869 6699

Białystok

ul. Św. Rocha 3

Wtorek: 7.30-19.30

Język rosyjski

(podstawowy)

7

Miasto Białystok

85 869 6699

Białystok

ul. Św. Rocha 3

Wtorek: 7.30-15.30,

Czwartek: 7.30-11.30

Język angielski

(komunikatywny)

8

Miasto Białystok

85 869 6699

Białystok

ul. Św. Rocha 3

Poniedziałek, Wtorek: 15.30-19.30

Język angielski

(zaawansowany)

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej Ministerstwo Sprawiedliwości zainicjowało zbudowanie sieci punktów specjalistycznych, których lista jest dostępna na stronie (zakładka – Aktualności: Porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych). W szczególny sposób przydatne okazać się powinny punkty specjalizujące się w dziedzinie pomocy cudzoziemcom, w których do dyspozycji są specjaliści posługujący się językami obcymi.

 • Centrum Wsparcia Cudzoziemców przy Fundacji „Okno na Wschód”

strona internetowa centrum

telefon: 85 661 09 33, 736 603 108

e-mail: belostok@onw.org.pl

adres: ul. Ciepła 40/15 Białystok

Uchodźcy otrzymają: 

o   wsparcie konsultacyjne dotyczące legalizacji zatrudnienia – dla cudzoziemców i pracodawców,

o   wsparcie konsultacyjne dotyczące zakwaterowania – dla cudzoziemców i dla najemców,

o   konsultacje dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców,

o   konsultacje dotyczące uzyskania prawa do świadczeń,

o   konsultacje dotyczące umiejscowienia dokumentów (na przykład prawa jazdy).

 • Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy

 telefon: 48 85 663 77 50

e-mail: pomocukraina@bieluk.pl

adres: ul. Warszawska 14 lok. 3, Białystok

Zapewniana jest obsługa w języku polskim, angielskim, rosyjskim i w miarę dostępności tłumaczy – również ukraińskim.

 • Towarzystwo Amicus

strona internetowa towarzystwa  

telefon: 697 697 205

e-mail: pomagamy@ta.org.pl

adres: ul. Brukowa 28/8 

Uchodźcy mogą natychmiast otrzymać następującą pomoc:

 • pomoc prawną,
 • pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną,
 • pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych,
 • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań za lokal mieszkalny,
 • pokrywanie kosztów organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i opieki nad dziećmi, w tym w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę.
 • Fundacja DIALOG
  • oferuje bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców z Ukrainy. Pomagają m. in. w legalizacji pobytu,
  • wystarczy wysłać pytanie na adres e-mail: prawo@fundacjadialog.pl
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców (instytucja rządowa)

Urząd uruchomił infolinię dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską. Jej numer: 48 47 721 7575. Można pod nim zasięgnąć informacji o zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy. Informacje są także na stronie gov.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej, w zakładce: załatw sprawę, cudzoziemcy, obywatele państw trzecich.

 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

utworzyło Portal Prawny dla osób uciekających z Ukrainy, strona internetowa działa w języku polskim, ukraińskim oraz angielskim,

 • Grupa na Facebooku „Prawniczki i prawnicy Ukraińcom

grupa łączy potrzeby obywateli Ukrainy szukających pomocy prawnej i polskich prawników gotowych świadczyć ją pro bono. To inicjatywa obywatelska, która nie jest koordynowana przez żadną instytucję.

Ważna informacja!

Bezpłatna platforma nauki języka polskiego (w języku ukraińskim i rosyjskim).

Praca dla uchodźców z Ukrainy

Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Pogodnej 63/1, tel. 85 747 38 15, 85 747 38 16, 85 747 38 18, pok. 5. Informacje znajdziesz na stronie urzędu pracy. Można też skorzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy (informacje dostępne w języku ukraińskim).

Informacje można także uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy ul. Pogodnej 22, tel. 85 74 97 241, 85 74 97 244, email: biciz@wup.wrotapodlasia.pl. Doradcy zawodowi przedstawią lokalne oferty pracy oraz oferty pracy za granicą. Istnieje także możliwość przygotowania i wydrukowania CV. Ponadto urząd organizuje spotkania i warsztaty dotyczące poszukiwania pracy, radzenia sobie ze stresem, emocjami oraz zakładania działalności gospodarczej w Polsce. Informacje znajdziesz na stronie urzędu

Organizacje pozarządowe pomagające w znalezieniu pracy

 1. Fundacja „Okno na Wschód”, ul. Ciepła 40 lokal 15, tel. 85 661 09 33, e-mail: fundacja@onw.org.pl    
 2. Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Podlaski Klub Kobiet Biznesu, ul. Antoniukowska 7, tel. 602 438 953, e-mail: kontakt@pswf.pl
 3. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ul. św. Mikołaja 5, tel. 607 740 560, e-mail: eleos@poczta.onet.pl
 4. Fundacja Spe Salvi, ul. Warszawska 50, tel. 85 732 01 34, e-mail: streetbial@gmail.com

Ważna informacja!

Bezpłatna platforma nauki języka polskiego (w języku ukraińskim i rosyjskim)

Nauka języka polskiego i pomoc w tłumaczeniach

 1. Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Podlaski Klub Kobiet Biznesu, ul. Antoniukowska 7, tel. 602 438 953, e-mail: kontakt@pswf.pl
 2. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”, ul. Antoniuk Fabryczny 40, tel. 502 484 316, e-mail: aktywni@aktywni.bialystok.pl

Pomoc w tłumaczeniach z języka ukraińskiego oraz  w załatwianiu spraw urzędowych

Fundacja „Okno na Wschód”

 1. ul. Ciepła 40 lokal 15, tel. 85 661 09 33, e-mail: fundacja@onw.org.pl

Tłumaczenie na polski język migowy

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem”

 1. ul. Zwycięstwa 8E, tel. 606 251 269, e-mail: spn.migiem@gmail.com

Pomoc w opiece i utrzymaniu zwierząt domowych

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Białymstoku

 1. ul. Świętojańska 24 lokal 7, tel. 505 978 439, e-mail: bialystok@toz.pl
Do góry