• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku

 W dniu 27.06.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” w ramach Osi Priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 177 524 725,85 PLN,

Wydatki kwalifikowane: 149 084 335,71 PLN,

Dofinansowanie (83,67%): 124 731976,11 PLN.

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku” miała na celu stworzenie atrakcyjnej oferty przewozowej, tak aby mieszkańcy zarówno Białegostoku jak i gmin ościennych rezygnowali z transportu indywidualnego na korzyść miejskiego transportu zbiorowego podczas odbywania podróży. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia wpłynęła na poprawę jakości i atrakcyjności transportu miejskiego.

Projekt polegał na rozbudowie podstawowego układu drogowego miasta, po którym porusza się komunikacja miejska. Przebudowie ul. Prez. R. Kaczorowskiego oraz ul. Legionowej , ul. Wiosennej,  ul. J.K. Branickiego towarzyszyła realizacja działań służących uprzywilejowaniu autobusów w ruchu. Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę ulicy łączącej ul. Elewatorską z miejscowością Porosły (w granicach miasta); budowę wlotu drogi z Hryniewicz do ul. K. Ciołkowskiego; budowę ul. Gminnej; przebudowę ul. Produkcyjnej; przebudowę ul. Klepackiej wraz z budową tunelu; przebudowę ul. K. Pułaskiego (od przejazdu kolejowego do granicy miasta); przebudowę ul. A. Mickiewicza, budowę pętli autobusowej przy ul. Klepackiej.

przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy w tle tunel
ul. J.K. Branickiego
widok na ul. wiosenną z lotu ptaka w kierunku centrum miasta
ul. Wiosenna
przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy w tle tunel
ul. Klepacka

Działaniom infrastrukturalnym towarzyszył zakup niskoemisyjnego taboru oraz wprowadzenie infrastruktury na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, w tym: tablice informacji pasażerskiej, wiaty przystankowe, biletomaty w autobusach, karty elektroniczne, komputery i czytniki do obsługi biletu elektronicznego, aplikacja i terminale do kontroli biletów, terminale obsługujące doładowania portmonetki, kasowniki biletów papierowych, bramki liczące, system informatyczny do windykacji należności za przejazd komunikacją miejską, modernizacja autobusowego systemu biletu elektronicznego, dynamicznej informacji pasażerskiej  i zarządzania flotą, a także systemu zliczania pasażerów oraz powstanie Park&Ride w okolicy ul. Ciołkowskiego/ wlotu drogi do Hryniewicz na 80 miejsc. W projekcie poniesione zostaną również koszty związane z opracowaniem studium wykonalności i promocją projektu.

tablica informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym w tle Kościół św. RochaTablica informacji pasażerskiej
biletomat w autobusieBiletomat
wiata przystankowa, w tle domy jednorodzinneWiata przystankowa
Dwa autobusy białostockiej komunikacji miejskiejAutobusy hybrydowe marki VOLVO
parking typu park and rideParking Park & Ride w okolicy ul. Ciołkowskiego/ wlotu drogi do Hryniewicz
dyrektor Bogusław Prokop prezentuje dziennikarzowi elektroniczną tablicę informacyjnąJednostronna tablica informacji pasażerskiej w technologii e-papier z zasilaniem fotowoltaicznym

Termin realizacji projektu: 29.08.2016 – 31.12.2023

Głównym celem projektu było zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w mieście Białystok.

Cele szczegółowe projektu to:

 • Upłynnienie ruchu transportu miejskiego oraz skrócenie czasu podróży w zatłoczonych obszarach miasta Białegostoku poprzez rozbudowę sieci buspasów,
 • Stworzenie sieci połączeń pomiędzy Białymstokiem a dotychczas nieobsługiwanymi miejscowościami w gminach ościennych,
 • Objęcie świadczoną usługą przewozów pasażerskich w ramach transportu miejskiego obszarów miejskich dotąd nim nieobsługiwanych,
 • Zwiększenie stopnia wykorzystania transportu publicznego w codziennych podróżach mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżujących,
 • Integracja funkcjonujących na danym obszarze form transportu, w tym transportu publicznego z komunikacją indywidualną (pieszą, rowerową i samochodową),
 • Stworzenie warunków do pozostawienia samochodu oraz przesiadki na komunikację miejską w południowej części Białegostoku,
 • Rozwój systemu dynamicznej informacji pasażerskiej zwiększającej komfort podróży,
 • Zwiększenie dostępności biletów komunikacji miejskiej poprzez system biletomatów stacjonarnych i mobilnych,
 • Ochrona środowiska poprzez wsparcie transportu niskoemisyjnego,
 • Lepsze wykorzystanie przyjaznego środowisku systemu transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Zwiększenie nowoczesności systemu karty miejskiej,
 • Zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli biletów i windykacji,
 • Zwiększenie skuteczności poboru opłat.

Beneficjentem projektu jest miasto Białystok, lecz z jego rezultatów korzystają wszyscy użytkownicy dróg oraz transportu zbiorowego w mieście. Dotyczy to zarówno mieszkańców, osób dojeżdżających do Białegostoku z gmin ościennych, jak i turystów oraz osób czasowo przebywających w mieście. Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy Białegostoku. Projekt przyczynia się do promocji komunikacji miejskiej jako środka transportu w codziennych dojazdach do pracy/szkoły, tym samym doprowadzi do spadku natężenia ruchu samochodowego w gminach sąsiadujących, co z kolei poprawi jakość życia i zdrowia ich mieszkańców oraz zmniejszy zanieczyszczenie powietrza na terenie gmin BOF.

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry