• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Szkoły Zawodowe

Satut jdnostki oświatowejTechnikum Zawodowe Nr 1 Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 1
15-762 Białystok
tel.: 85 653 0073
zsoit@um.bialystok.pl
www.zsoit.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejTechnikum Zawodowe Nr 3 Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

ul. Świętojańska 1
15-082 Białystok
tel.: 85 741 6143
zsz2@um.bialystok.pl
www.zsz2.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejTechnikum Zawodowe Nr 5 Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 40
15-741 Białystok
tel.: 85 653 2455
zsz5@um.bialystok.pl
www.zsznr5.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejTechnikum Zawodowe Nr 7 Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku

ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26
15-567 Białystok
tel.: 85 741 1075
zsr@um.bialystok.pl
www.zsrckp.pl

Satut jdnostki oświatowejTechnikum Zawodowe Nr 9 Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
tel.: 85 742 1213
zst@um.bialystok.pl
www.zst.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejTechnikum Budowlano - Geodezyjne Zespołu Szkół Budowlano - Geodezyjnych w Białymstoku

ul. Słonimska 47/1
15-029 Białystok
tel.: 85 732 6306
zsbg@um.bialystok.pl
www.zsbg.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejTechnikum Elektryczne Zespołu Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
15-111 Białystok
tel.: 85 651 2174
zse@um.bialystok.pl
www.zse.biaman.pl

Satut jdnostki oświatowejTechnikum Gastronomiczne Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

ul. Knyszyńska 12
15-702 Białystok
tel.: 85 651 3854
zsg@um.bialystok.pl
www.zsg.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejTechnikum Handlowo-Ekonomiczne Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

ul. Gen. Józefa Bema 105
15-370 Białystok
tel.: 85 742 2230
zshe@um.bialystok.pl
www.ekonomik.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejTechnikum Mechaniczne Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

ul. Władysława Broniewskiego 14
15-748 Białystok
tel.: 85 651 3479
zsm@um.bialystok.pl
www.mechaniak.com.pl


Satut jdnostki oświatowejTechnikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 57
15-002 Białystok
tel.: 85 675 2533
zstio@um.bialystok.pl
www.zstio.net.pl

Satut jdnostki oświatowejSzkoła Policealna Nr 1 Zespołu Szkół Budowlano - Geodezyjnych w Białymstoku

ul. Słonimska 47/1
15-029 Białystok
tel.: 85 732 6306
zsbg@um.bialystok.pl
www.zsbg.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejSzkoła Policealna Nr 4 Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

ul. Świętojańska 1
15-082 Białystok
tel.: 85 741 6143
zsz2@um.bialystok.pl
www.zsz2.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejSzkoła Policealna Nr 6 Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
tel.: 85 742 1213
zst@um.bialystok.pl
www.zst.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejZasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespołu Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
15-111 Białystok
tel.: 85 651 2174
zse@um.bialystok.pl
www.zse.biaman.pl

Satut jdnostki oświatowejZasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

ul. Władysława Broniewskiego 14
15-748 Białystok
tel.: 85 651 3479
zsm@um.bialystok.pl
www.mechaniak.com.pl

Satut jdnostki oświatowejZasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

ul. Stołeczna 21
15-879 Białystok
tel.: 85 742 1213
zst@um.bialystok.pl
www.zst.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejZasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

ul. Knyszyńska 12
15-702 Białystok
tel.: 85 651 3854
zsg@um.bialystok.pl
www.zsg.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejZasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 40
15-741 Białystok
tel.: 85 653 2455
zsz5@um.bialystok.pl
www.zsznr5.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejZasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

ul. Gen. Józefa Bema 105
15-370 Białystok
tel.: 85 742 2230
zshe@um.bialystok.pl
www.ekonomik.bialystok.pl


Satut jdnostki oświatowejZasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 57
15-002 Białystok
tel.: 85 675 2533
zstio@um.bialystok.pl
www.zstio.net.pl

Satut jdnostki oświatowejZasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku

ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26
15-567 Białystok
tel.: 85 741 1075
zsr@um.bialystok.pl
www.zsrckp.pl

Satut jdnostki oświatowejZasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11 Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

ul. Świętojańska 1
15-082 Białystok
tel.: 85 741 6143
zsz2@um.bialystok.pl
www.zsz2.bialystok.pl

Satut jdnostki oświatowejZasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 28
15-703 Białystok
tel.: 85 742 2569
zs16@um.bialystok.pl
www.zs16.pl

Satut jdnostki oświatowejSzkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 28
15-703 Białystok
tel.: 85 742 2569
zs16@um.bialystok.pl
www.zs16.pl

Zespół Szkół LOGiZ Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białymstoku

(Organ prowadzący: Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowego Odziału w Białymstoku)
ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok
tel.: 85 654 1630
www.logiz.edu.pl

Do góry