• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

System Informacji Oświatowej (SIO)

Obecnie System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji dotychczas używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO". Na bieżąco rozwijana jest aplikacja nowego SIO, do której należy wprowadzać dane w miarę udostępniania funkcjonalności. (Informacje o udostępnieniu kolejnych funkcjonalności będą publikowane na stronie www.sio.men.gov.pl dedykowanej nowemu SIO)


Poniżej znajdują się informacje dotyczące tzw. "Starego SIO".

 

UWAGA! Do aktualizacji oświatowych baz danych SIO według stanu na dzień 31 marca 2017 r. jest przeznaczona wersja programu oznaczona jako 3.22.x.

Aktualności "stare SIO" www.cie.men.gov.pl.

Zbiory baz danych oświatowych w "STARYM" systemie informacji oświatowej
według stanu na:

31 marca 2017 r. należy przekazywać w terminie
do 5 kwietnia 2017 r.

 

Program można pobrać ze strony: www.cie.men.gov.pl.

Instrukcje, najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami oraz pliki opisujące dokładnie obsługę programu można pobrać ze strony: www.cie.men.gov.pl.

Szczegółowe informacje o systemie informacji oświatowej:
  • aktualności,
  • akty prawne,
  • program,
  • instrukcja
znajdują się na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji - zakładka SIO Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.cie.men.gov.pl.

Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować telefonicznie na nr tel.: 85 869 6353 lub przesyłać elektronicznie na e-mail: sio@um.bialystok.pl

Do góry