• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Telefony do EDU

Departament Edukacji
ul. Legionowa 7

Pokój

Telefon
Dyrektor 107 85 869 6331
Zastępca Dyrektora 108 85 869 6354
p.o. Zastępcy Dyrektora 109 85 869 6334

Sekretariat (EDU-VII)

105

85 869 6330
85 869 6332
FAX

Kancelaria

118 85 869 6375
Referat Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych (EDU-IX)
Kierownika Referatu 5 85 869 6333

Organizacja Przedszkoli

4 85 869 6348

Organizacja Szkół Podstawowych

3 85 869 6346

Organizacja Gimnazjów

3 85 869 6347

Organizacja Szkół Zawodowych, Organizacja Placówek Oświatowo-Wychowawczych

2

85 869 6344

Organizacja Liceów Ogólnokształcących

2 85 869 6345

Organizacja Szkół Specjalnych

4

85 869 6348

Kierowanie nieletnich do MOW

4

85 869 6370

Referat Finansowania Oświaty (EDU-X)
Kierownik Referatu 109 85 869 6334

Finansowanie Gimnazjów, Placówek Pracy Pozaszkolnej, Szkół Zawodowych, Bursy Szkolnej i Koszt Kształcenia Młodocianych

111 85 869 6335

Finansowanie Przedszkoli

111 85 869 6336
Finansowanie Szkół Podstawowych, Zespołów Szkół, Dowóz Uczniów Niepełnosprawnych 111 85 869 6337

Finansowanie Przedszkoli, Liceów
i MODM

111

85 869 6338

Pozostałej Działalności, Zajęć Profilaktycznych i Ubezpieczeń Zdrowotnych

111

85 869 6338

Finansowanie Placówek Niepublicznych

113

85 869 6357
85 869 6396

Pozyskiwanie środków na oświatę

114
114
112

85 869 6362
85 869 6361
85 869 6339

Referat Kadr Oświatowych (EDU-XI)
Kierownik Referatu 102 85 869 6340

Kadry, Fundusz Socjalny Nauczycieli

104 85 869 6341

Kadry, Szkoły Niepubliczne

104
103

85 869 6341
85 869 6359

Awans Zawodowy

104 85 869 6342
Referat Wspomagania Edukacji (EDU-XII)
p.o. Kierownika Referatu 17 85 869 6358

Stypendia

7
10

85 869 6387
85 869 6350

Finansowanie Stypendiów i Zasiłków Szkolnych

7

85 869 6382

Programy Wychowawcze i Edukacyjne Analiza Oświaty 8 85 869 6363

Współpraca z pracodawcami kształcącymi młodocianych, ppoż i bhp w szkołach i placówkach oświatowych Gospodarka Nieruchomościami

8

85 869 6349

Remonty, Modernizacja i Inwestycje Jednostek Oświatowych

8 85 869 6355
Oprogramowanie i SIO 9 85 869 6353
Samodzielne stanowisko analityczno-prawne (EDU-XIII)
Samodzielne stanowisko 13 85 869 6343

Do góry