• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)

Projekt nr POPW.02.02.00-20-0006/16-00
„Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania
ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego
z ul. Sulika (DK 65)”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

W październiku 2018 r. nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych związanych z realizacją projektu „Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego
z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65)”. Tym samym zakończono przebudowę ostatniego elementu drogi, która stanowi południową obwodnicę miejską biegnąca od wschodniej do zachodniej administracyjnej granicy Białegostoku.

W wyniku realizacji wykonano kompleksową przebudowę ponad 3 km odcinka ul. K. Ciołkowskiego wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej. Ulica. K. Ciołkowskiego jest obecnie drogą klasy GP, dwujezdniową, 2x2 pasy ruchu z pasem dzielącym, chodnikami i ścieżka rowerową. Ponadto, powstały obiekty inżynierskie pozwalające na bezpieczny i bezkolizyjny przejazd tj. węzeł drogowy na skrzyżowaniu z ul. Plażową, wiadukt kolejowy nad linią kolejową nr 37 oraz obiekt mostowy nad rzeką Białą.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania układu transportowego Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego.

Całkowita wartość projektu: 113.779.835,03 PLN;

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 79.781.085,00 PLN;

Okres rzeczowej realizacji projektu: XI.2016 – X.2018.

 

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry