• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Komisja bezpieczeństwa i porządku

Podstawa prawna
art. 38a w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)


mówi, iż w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku.

Komisja bezpieczeństwa i porządku realizuje zadania w zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego do których należą m.in.:

 1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
 2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 5. opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
 7. opiniowanie innych programów dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Skład Komisji bezpieczeństwa i porządku Białegostoku:

 • Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski – przewodniczący Komisji,
 • Zastępca Prezydneta Miasta Białegostoku Przemysław Tuchliński - członek Komisji,
 • Zastępca Komendanta Komedy Miejskiej PSP w Białymsotku  Kazmierz Kulesza - członek Komisji,
 • Kanclerz Uniwersytetu w Białymstoku Tomasz Zalewski,

radni delegowani przez Radę Miasta Białystok w osobach:

 • Sławomir Nazaruk,
 • Włodzimierz Leszek Kusak,

przedstawiciele delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku w osobach:

 • Grzegorz Andrukiewicz,
 • Aneta Bogut,
 • Andrzej Stelmaszuk - prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Białymstoku.

Pliki do pobrania

Sprawozdanie za 2016 rok

rozmiar: 1.32 MB PDF pobierz

Sprawozdanie za 2015 rok

rozmiar: 371.86 KB PDF pobierz

Program Zapobiegania Przestępczości Miasta

rozmiar: 311 KB DOC pobierz
Do góry