Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Konkurs w ramach wydarzeń kluczowych

Dodana: 25.11.2020 11:49

Miasto Białystok ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację projektów w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie „Programu Wydarzeń Kluczowych”. Budżet konkursu w 2021 roku to 600 tys. zł. Oferty można składać do 16 grudnia.

Przedmiotem konkursu są zadania mające na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej, wybrane w „Programie Wydarzeń Kluczowych”, w ramach realizacji „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”. Projekty powinny być zaplanowane na trzy kolejne lata kalendarzowe zaczynając od 4 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku. W 2021 roku na konkurs przeznaczono 600 tys. zł, w latach 2022-2023 – także po 600 tys. zł rocznie. Trzyletni budżet to 1,8 mln zł.

Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie jedną ofertę. Udział wkładu własnego finansowego w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji projektu nie może być niższy niż 4%. Suma kosztów administracyjnych (obsługa księgowa, obsługa prawna, koordynacja, koszty materiałów biurowych) nie może przekroczyć 20% sumy wszystkich kosztów jego realizacji.

Wniosek należy sporządzić i następnie złożyć przez platformę Witkac.pl. Ofertę z jednakową sumą kontrolną trzeba wydrukować i podpisać przez uprawnione osoby. Następnie należy ją przekazać w wersji papierowej do 16 grudnia 2020 roku do godziny 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie kultury”, za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 lub operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

Warunki konkursu są dostępne w zakładce „Kultura”. Z kolei informacje o planowanych na 2021 rok konkursach ofert oraz ich harmonogramie znajdują się w zakładce „Struktura konkursów dla NGO”.

opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry