• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Zagospodarowanie przestrzenne

 • cat16.05.2017 12:43

  Uchwalenie planu osiedla Centrum

  Ilustracja do artykułu Centrum uchwalenie eI.jpg

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Sienny Rynek i Św. Anny) – etap I

  Więcej
 • cat16.05.2017 12:31

  Wyłożenie projektu planu osiedla Piasta

  Ilustracja do artykułu Piasta I i II wyłożenie.jpg

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta w Białymstoku (rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej)

  Więcej
 • cat11.05.2017 10:57

  Przystąpienie do zmiany planu osiedla Centrum

  Baner graficzny Zmiana planu osiedla Centrum

  Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulic Lipowej i Nowy Świat)

  Więcej
Do góry