• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Zagospodarowanie przestrzenne

 • cat15.11.2017 08:22

  Wyłożenie projektu planu osiedla Piaski

  Ilustracja do artykułu Piaski wyłożenie.jpg

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piaski w Białymstoku (rejon ul. M. Curie-Skłodowskiej i Legionowej)

  Więcej
 • cat10.11.2017 12:56

  Forum urbanistów

  Ilustracja do artykułu Forum urbanistów-01.png

  Jak wykorzystać potencjał przyrodniczy Białegostoku w planowaniu i zarządzaniu miastem, a także strefą podmiejską? O tym debatować będą uczestnicy Podlaskiego Forum Urbanistów, które odbędzie się w czwartek, 16 listopada na Politechnice Białostockiej. Miasto chce korzystać z opinii ekspertów w procesie kształtowania przestrzeni miejskiej.

  Więcej
 • cat09.11.2017 09:26

  Wyłożenie projektu planu osiedla Sienkiewicza

  Ilustracja do artykułu Sienkiewicza wyłożenie.jpg

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Sienkiewicza i Jagienki)

  Więcej
Do góry