• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Zagospodarowanie przestrzenne

 • cat13.03.2017 09:08

  Przystąpienie do sporządzenia planu osiedla Sienkiewicza

  Ilustracja do artykułu Sienkiewicza przystąpienie mini.jpg

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Sienkiewicza i Jagienki)

  Więcej
 • cat07.03.2017 14:18

  Przystąpienie do planu osiedla Dojlidy Górne

  Ilustracja do artykułu Dojlidy Górne przystąpienie mini.jpg

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (w rejonie ulic Daliowej i Leśna Polana)

  Więcej
 • cat24.02.2017 08:43

  Wyłożenie projektu planu osiedla Wygoda

  Ilustracja do artykułu Wygoda wyłożenie mini.jpg

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. Wschodniej i ul. Kazimierza Wielkiego)

  Więcej
Do góry