• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Zagospodarowanie przestrzenne

 • cat14.02.2017 14:37

  Wyłożenie projektu planu osiedla Centrum

  Ilustracja do artykułu Centrum wyłożenie mini.jpg

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Sienny Rynek i Św. Anny) – etap I

  Więcej
 • cat14.02.2017 14:03

  Przystąpienie do zmiany planu osiedla Centrum

  Ilustracja do artykułu Centrum mini zmiana.jpg

  Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. J.H.Dąbrowskiego i Botanicznej)

  Więcej
 • cat09.02.2017 10:16

  Przystąpienie do zmiany planu doliny rzeki Białej

  Ilustracja do artykułu Dolina B Maczka zmiana.jpg

  Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części doliny rzeki Białej w Białymstoku (odcinek od ujścia rzeki Supraśl do ulicy gen. S. Maczka)

  Więcej
Do góry