• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Zagospodarowanie przestrzenne

 • cat19.09.2017 10:52

  Ponowne wyłożenie zmiany planu osiedla Skorupy

  Ilustracja do artykułu Skorupy wyłożenie mini.jpg

  Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej)

  Więcej
 • cat07.09.2017 11:10

  Zmiany planu osiedla Skorupy

  Ilustracja do artykułu Skorupy

  Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej)

  Więcej
 • cat04.09.2017 10:36

  Wyłożenie projektu zmiany planu osiedla Bojary

  Ilustracja do artykułu Bojary zmiany mini.jpg

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K.Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza)

  Więcej
Do góry