• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Zagospodarowanie przestrzenne

 • cat23.05.2018 12:11

  Uchwalenieosiedla Centrum

  Ilustracja do artykułu Centrum uchwalenie eI.jpg

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum (rejon ulic Kalinowskiego, Młynowej i Mazowieckiej) w Białymstoku

  Więcej
 • cat23.05.2018 12:03

  Uchwalenie planu osiedla Piasta

  Ilustracja do artykułu Skorupy uchwalony.jpg

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta w Białymstoku (rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic. Zaściańskiej i Nowowarszawskiej)

  Więcej
 • cat30.04.2018 09:16

  Ponowne wyłożenie planu osiedla Sienkiewicza

  Ilustracja do artykułu Sienkiewicza wyłożenie.jpg

  Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Sienkiewicza i Jagienki)

  Więcej
Do góry