• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Inne dokumenty planistyczne

Ekofizjografia Białegostoku - opracowanie z roku 2011

Pliki do pobrania

Tom I - Fauna

rozmiar: 6.31 MB PDF pobierz

Tom I - Położenie elem. abiotyczne 1-3

rozmiar: 10.75 MB PDF pobierz

Tom I - Położenie elem. abiotyczne 2-3

rozmiar: 9.36 MB PDF pobierz

Tom I - Położenie elem. abiotyczne 3-3

rozmiar: 8.11 MB PDF pobierz

Tom I - Roślinność

rozmiar: 13.48 MB PDF pobierz

Tom I - tytuł, spis treści, wstęp

rozmiar: 312.9 KB PDF pobierz

Tom II - Funkcjonowanie środowiska

rozmiar: 9.76 MB PDF pobierz

Tom II - Rozdz. 3.1-3.9.1

rozmiar: 14.94 MB PDF pobierz

Tom II - Rozdz. 3.9.2-3.12

rozmiar: 1.32 MB PDF pobierz

Tom II - Syntezy

rozmiar: 11.63 MB PDF pobierz

Studium Hydrograficzne rzeki Białej

Pliki do pobrania

St Hyd rz Bialej str __1-_60.pdf

rozmiar: 6.23 MB PDF pobierz

St Hyd rz Bialej str _61-_90.pdf

rozmiar: 7.53 MB PDF pobierz

St Hyd rz Bialej str _91-130.pdf

rozmiar: 7.44 MB PDF pobierz

St Hyd rz Bialej str 131-150.pdf

rozmiar: 5.78 MB PDF pobierz

St Hyd rz Bialej str 151-197.pdf

rozmiar: 6.57 MB PDF pobierz

Inne dokumenty i mapy

Mapa struktury użytkowania gruntów (PDF do pobrania)

Mapa własności gruntów w oparciu o grupy rejestrowe (PDF do pobrania)

Mapa przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Program zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej miasta Białegostoku - część opisowa

Pliki do pobrania

01 Strona tytułowa

rozmiar: 326.44 KB PDF pobierz

02 Opis techniczny

rozmiar: 232.92 KB PDF pobierz

Tabela nr 1 cz. 1 z 2

rozmiar: 132.63 KB PDF pobierz

Tabela nr 1 cz. 2 z 2

rozmiar: 101.33 KB PDF pobierz

Tabela nr 2 cz. 1 z 2

rozmiar: 146.37 KB PDF pobierz

Tabela nr 2 cz. 2 z 2

rozmiar: 156.61 KB PDF pobierz

Tabela nr 3

rozmiar: 32.49 KB PDF pobierz

Tabela nr 4

rozmiar: 37.01 KB PDF pobierz

Tabela nr 5

rozmiar: 24.06 KB PDF pobierz

Tabela nr 6

rozmiar: 34.73 KB PDF pobierz

Tabela nr 7

rozmiar: 45.5 KB PDF pobierz

Tabela nr 8

rozmiar: 320.29 KB PDF pobierz

Program zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej miasta Białegostoku - część graficzna

Pliki do pobrania

1.Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 1 – I

rozmiar: 9.38 MB PDF pobierz

2.Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 2 – I

rozmiar: 14.11 MB PDF pobierz

3.Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 3 – I

rozmiar: 8.39 MB PDF pobierz

4.Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 4 – I

rozmiar: 5.44 MB PDF pobierz

5.Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 5 – I

rozmiar: 8.51 MB PDF pobierz

6.Plan sytuacyjny – sieć istniejąca – Arkusz 6 – I

rozmiar: 7.48 MB PDF pobierz

7.Podział zlewni – sieć istniejąca – Arkusz 1 - IPZ

rozmiar: 7.77 MB PDF pobierz

8.Podział zlewni – sieć istniejąca – Arkusz 2 - IPZ

rozmiar: 7.8 MB PDF pobierz

9.Podział zlewni – sieć istniejąca – Arkusz 3 - IPZ

rozmiar: 4.4 MB PDF pobierz

10.Podział zlewni – sieć istniejąca – Arkusz 4 - IPZ

rozmiar: 6.2 MB PDF pobierz

11.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 1 – P

rozmiar: 7.81 MB PDF pobierz

12.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 2 – P

rozmiar: 9.5 MB PDF pobierz

13.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 3 – P

rozmiar: 9.97 MB PDF pobierz

14.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 4 – P

rozmiar: 4.24 MB PDF pobierz

15.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 5 – P

rozmiar: 5.85 MB PDF pobierz

16.Plan sytuacyjny – sieć projektowana – Arkusz 6 – P

rozmiar: 9.57 MB PDF pobierz

17.Podział zlewni – sieć projektowana – Arkusz 1 - PPZ

rozmiar: 8.9 MB PDF pobierz

18.Podział zlewni – sieć projektowana – Arkusz 2 - PPZ.pdf

rozmiar: 9.42 MB PDF pobierz

19.Podział zlewni – sieć projektowana – Arkusz 3 - PPZ

rozmiar: 5.14 MB PDF pobierz

20.Podział zlewni – sieć projektowana – Arkusz 4 - PPZ

rozmiar: 7.67 MB PDF pobierz
Do góry