• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Kontakt i pomoc

Urząd Miejski w Białymstoku

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.: 85 879 7979

Do góry