• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Organizacje biznesowe

Zadaniem organizacji biznesowych jest wspieranie przedsiębiorców w tworzeniu, prowadzeniu oraz rozwoju działalności gospodarczej, jak również pomoc i pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów handlowych. W tego typu działalności niezbędna jest efektywna komunikacja oraz umiejętność pozyskiwania kontaktów w środowisku biznesowym w kraju i zagranicą. Na terenie Miasta i regionu działają stowarzyszenia przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, firmy prywatne świadczące usługi dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, fundacje promujące rozwój oraz inkubatory przedsiębiorczości.

Fundacje


Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel.: 85 740 8683
fax: 85 740 8685
pfrr@pfrr.pl
www.pfrr.bialystok.pl

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
tel.: 85 653 7700
fax: 85 732 9505
fundacja@bfkk.pl
www.bfkk.pl


Izby gospodarcze


Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Antoniukowska 7
15-704 Białystok
tel.: 85 652 5645
fax: 85 664 7411
biuro@iph.pl
www.iph.bialystok.pl

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku
ul. Warszawska 6
15-950 Białystok
tel.: 85 743 5403
fax: 85 743 6141
izba@rzemioslo.bialystok.pl
www.rzemioslo.bialystok.pl


Stowarzyszenia


Podlaski Klub Biznesu
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-555 Białystok
tel./fax: 85 741 2194
klub@podlaskiklubbiznesu.pl
www.podlaskiklubbiznesu.pl

Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm - Klub Kobiet Biznesu
ul. Antoniukowska 7
15-740 Białystok
tel.: 85 652 5645
fax: 85 652 4985

Zrzeszenie Kupców, Producentów i Usługodawców
ul. Świętego Rocha 13/15
15-879 Białystok
tel.: 85 744 5954 (dział finansowy)
tel.: 85 742 3682 (dział marketingu i rozliczeń)
fax.: 85 742 8021

Business Center Club
siedziba: Hotel „Villa Tradycja”
15-464 Białystok
ul. Włókiennicza 5
tel.: 85 652 6520
fax: 85 744 8833
biuro@bcc.org.pl
www.bcc.org.pl

Podlaski Związek Pracodawców
Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4
15-111 Białystok
tel:. 85 748 9100
fax: 85 748 9101
biuro@pzp.bialystok.pl


Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości


Głównym zadaniem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości jest wspieranie osób chcących podjąć aktywność w obszarze szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Inkubatory są miejscem, stwarzającym dla młodych ludzi szansę na połączenie wiedzy zdobytej na uczelniach z praktyką, niezbędną do osiągnięcia sukcesu w biznesie. W Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości przyszli przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc i merytoryczne wsparcie w kwestiach związanych z założeniem i prowadzeniem własnej firmy.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
Uniwersytet w Białymstoku 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
ul. Warszawska 63 lok/134A
15-062 Białystok
Osoba do kontaktu:
Łukasz Siemieniuk
tel.: 515 229 807
lukasz.siemieniuk@inkubatory.pl

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok
Osoba do kontaktu:
Łukasz Siemieniuk
tel:. 515 229 807
lukasz.siemieniuk@inkubatory.pl


Inne


Podlaskie Forum Gospodarcze
ul. Antoniukowska 7
15-740 Białystok
tel.: 85 652 5645
fax: 85 664 7411
biuro@iph.bialystok.pl
www.iph.bialystok.pl

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Oddział w Białymstoku
ul. Jagienki 4
15-542 Białystok
tel.: 85 675 0271, 85 675 42 00
fax: 85 675 0259
tnoik@tnoik.bialystok.pl
www.tnoik.bialystok.pl

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok
tel./fax: 85 742 12 12
biuro@bialystok.enot.pl
www.enot.pl

 

Do góry