• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Zaproszenie Prezydenta Miasta Białegostoku do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 1070/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 września 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobie rozliczania oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w celu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z pominięciem otwartego konkursu ofert, Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do składania ofert na realizację zadań w celu pomocy obywatelom Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Celem realizacji zadania publicznego jest udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta Białegostoku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ramach realizacji zadania oczekiwane są działania polegające na:

  1. pozyskiwaniu i wydawaniu produktów żywnościowych, środków czystości, artykułów higienicznych, obuwia i odzieży pochodzących z różnych źródeł wśród obywateli Ukrainy przebywających na terenie Białegostoku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  2. zorganizowaniu spotkania świątecznego opartego na tradycji Świat Bożego Narodzenia dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Białegostoku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w szczególności: przygotowanie potraw świątecznych, organizacja części artystycznej, np. słuchanie i śpiewanie kolęd, występy grup wokalnych, tanecznych).

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w wersji elektronicznej za pomocą platformy witkac.pl oraz w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie do dnia 01 grudnia 2022 r.

Zaproszenie do składania ofert (do odczytu)

rozmiar: 26,13 KB DOCX pobierz

Zaproszenie do składania ofert (skan)

rozmiar: 2,58 MB PDF pobierz
Do góry