• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie Postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dodana: 27.03.2024 08:53

Kategorie: Kultura
Logo miasta BiałegostokuLogo polskiego ładu oraz banku gospodarstwa krajowego

Ogłoszenie Postępowania zakupowego nr 1/2024 realizowanego przez podmiot dotowany
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Działając na podstawie § 7 ust. 7 uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w związku ze Wstępną Promesą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr Edycja2RPOZ/2023/4837/PolskiLad i udzieloną przez Radę Miasta Białystok dotacją inwestycyjną na lata 2024-2024

Miasto Białystok informuje, że

27 marca 2024 r. na stronie internetowej Zamawiającego zostało opublikowane Postępowanie zakupowe nr 1/2024 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe prace ratunkowe mające na celu usunięcie zagrożenia, utrwalenie substancji i stabilizacji konstrukcji zabytkowego domu z 1906 roku na Bojarach”. Zadanie inwestycyjne polega w szczególności: na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, stabilizacji konstrukcyjnej ścian zewnętrznych i więźby dachowej, odtworzeniu więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, a także na odtworzeniu okien i drzwi zewnętrznych.

Warunki udziału w postępowaniu, termin składania ofert oraz wzory dokumentów do pobrania zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowych informacji udziela Pan Cezary Nowosielski, tel. + 48 503 151 563.

Informacje o naborze w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Informacje o udzieleniu dotacji.

Do góry