• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja o wywieszonym wykazie nr 51/2022

Dodana: 25.07.2022 15:35

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku  i stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony wykaz nr 51/2022 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 – Bacieczki numerami 470/16 o pow. 0,2329 ha i 1458/97 o pow. 0,4245 ha, o łącznej pow. 0,6574 ha. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 25 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 882/22 - wykaz nr 51/2022 (skan)

rozmiar: 75,75 KB PDF pobierz

Załącznik do Zarządzenia nr 882/22 - wykaz nr 51/2022 (do odczytu)

rozmiar: 22,18 KB DOCX pobierz
Do góry