Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

Miasto Białystok zaprasza uprawnione rodziny do udziału w programie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Przyjmowanie wniosków zostało wydłużone do 2 listopada.

Celem programu jest pomoc rodzinom popegeerowskim z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz internetu. Wsparcie skierowane jest do osób, które łącznie spełnią następujące warunki udziału w projekcie:

  • dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje gminę – miasto Białystok, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR,
  • dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia tego wniosku (tj. w latach 2020-2021) komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych, środków organizacji pozarządowych, zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup sprzętu (komputer stacjonarny, laptop lub tablet) oraz dostęp do internetu.

W dokumentach związanych z naborem należy podać adres zamieszkania wraz ze wskazaniem ulicy, numeru domu i mieszkania.

Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:

  • załącznik nr 1 – oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy,
  • załącznik nr 2 – wniosek rodzica/opiekuna prawnego,
  • załącznik nr 3 – oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy,
  • załącznik nr 4 – wniosek ucznia, który ukończył 18. rok życia.

Dokumenty w formie papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1.

W związku z otrzymaniem informacji, że do udziału w projekcie kwalifikują się dzieci uczęszczające do: klasy "0" (jeżeli klasa ta mieści się w placówce szkoły); szkoły podstawowej; szkoły ponadpodstawowej (liceum, techników, szkoła branżowa, szkoła zawodowa), zgodnie z ramami Polskiej Ramy Kwalifikacji, nabór zostaje wydłużony do 2.11.2021 r., do godz 15.30.

W celu złożenia wniosku należy wypełnić  pliki przeznaczone do edycji (DOC).

Więcej informacji znajduje się na stronie gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Baner informacyjny

Załacznik nr 1 i 2 Dokumenty do wypełnienia rodzic (do odczytu)

rozmiar: 169 KB DOC pobierz

Załacznik nr 3 i 4 Dokumenty do wypełnienia uczeń szkoły średniej pełnoletni (do odczytu)

rozmiar: 167,5 KB DOC pobierz

Załącznik nr 5 projekt umowy (do odczytu)

rozmiar: 90,91 KB DOCX pobierz

Regulamin Konkursu Grantowego (do odczytu)

rozmiar: 123,68 KB DOCX pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do odczytu)

rozmiar: 23,12 KB DOCX pobierz

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku (do odczytu)

rozmiar: 32 KB DOC pobierz

Pytania i odpowiedzi - Granty PPGR

rozmiar: 351,85 KB PDF pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (skan)

rozmiar: 2,79 MB PDF pobierz

Załącznik nr 1 oświadczenie rodzica opiekuna prawnego (skan)

rozmiar: 4,32 MB PDF pobierz

Załącznik nr 2 wniosek rodzica opiekuna prawnego (skan)

rozmiar: 1,01 MB PDF pobierz

Załącznik nr 3 oświadczenie ucznia pełnoletniego (skan)

rozmiar: 4,27 MB PDF pobierz

Załącznik nr 4 wniosek ucznia pełnoletniego (skan)

rozmiar: 1017,66 KB PDF pobierz

Załącznik nr 5 projekt umowy (skan)

rozmiar: 2,65 MB PDF pobierz

Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku (skan)

rozmiar: 608,68 KB PDF pobierz

Zmienione Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku (do odczytu)

rozmiar: 34,5 KB DOC pobierz

Zmienione Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku (skan)

rozmiar: 657,26 KB PDF pobierz
Do góry