• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Nabór wniosków do nagrody artystycznej

Dodana: 18.12.2023 13:03

Trwa nabór wniosków o przyznanie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 2023 r. Co roku nagroda przyznawana jest twórcom i animatorom, których działalność przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa, edukacji kulturalnej oraz do promocji miasta w kraju i za granicą.

Nagroda artystyczna przyznawana jest w czterech kategoriach:

 • artystycznej – za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki: film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec, teatr,
 • organizatorskiej – za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście,
 • ochrony dziedzictwa – za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym,
 • upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej – za działania na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w mieście we wszystkich dziedzinach sztuki.

Wnioski – zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem „Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku”) należy kierować na adres Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Termin upływa 2 stycznia 2024 r.

Wnioski mogą składać:

 • dotychczasowi laureaci nagrody artystycznej,
 • stowarzyszenia twórcze i kulturalne,
 • jednostki oświatowe, instytucje kultury,
 • redakcje środków masowego przekazu,
 • inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • organy administracji publicznej,
 • mieszkańcy województwa podlaskiego.

Laureatami poprzedniej nagrody artystycznej byli: rzeźbiarz Stanisław Ostaszewski, fotografka i fotoreporterka prasowa Agnieszka Sadowska-Mazurek oraz aktorka i piosenkarka Monika Dryl.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się w zakładce „Kultura”.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry