• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Bioróżnorodność Białegostoku – kolejna publikacja

Dodana: 09.01.2024 14:58

Ukazała się następna publikacja z serii Bioróżnorodność Miasta Białegostoku – „Owady zapylające. Pszczoły Białegostoku”. Jej autorzy odsłaniają przed czytelnikami kolejne tajemnice białostockiej fauny.

Projekt „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku” jest próbą zbadania zasobów przyrodniczych obszaru Białegostoku, oceną różnorodności gatunkowej i siedliskowej. W poszczególnych częściach cyklu wskazywane są miejsca najbardziej cenne przyrodniczo, a jednocześnie – zagrożenia dla przyrody miejskiej. Zaproszeni przez Miasto Białystok do współpracy naukowcy – wywodzący się głównie z białostockich uczelni, ale nie tylko – w poszczególnych publikacjach poszukują też sposobów ochrony naszej przyrody.

W wyniku prowadzonych badań powstała już seria ośmiu publikacji poświęconych przyrodzie Białegostoku. Niedawno ukazała się kolejna, nosi tytuł „Owady zapylające. Pszczoły Białegostoku”. Jest efektem badania różnorodności biologicznej tej grupy owadów na terenie naszego miasta. Do współpracy przy realizacji pozycji zaproszono dr Annę Sobieraj-Betlińską z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i dr Agatę Kostro-Ambroziak z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Książka jest wartościowym opracowaniem, zwłaszcza dla każdego pasjonata tych wyjątkowych owadów. Znajdziemy w niej mnóstwo informacji – od morfologii i biologii pszczół, po biofizykę i biologię zapylania roślin. Ukazuje fascynujący świat pszczół, w którym możemy doszukać się zachowań rodem z kryminału, jak na przykład pszczele „kukułki”, zbójców a nawet pszczele niewolnictwo.

W 2021 r. zbadane zostały białostockie łąki kwietne w ramach projektu pt. „Eden city, czyli jak zwiększyć bioróżnorodność w miastach i dobre samopoczucie ludzi”. Stwierdzono wówczas występowanie 44 gatunków pszczół. Natomiast w granicach całego miasta stwierdzono 120 gatunków, co stanowi 25% krajowego bogactwa gatunków tej grupy owadów. Dla porównania – w Narwiańskim Parku Narodowym i okolicach wykazano 125 gatunków pszczół, co pokazuje, że realizowany w naszym mieście projekt poprawy bioróżnorodności przynosi efekty. Jest to najbardziej obszerne opracowanie, jakie powstało w ramach serii „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”.

Podobnie jak w przypadku pozostałych części z serii, wersja elektroniczna nowej książki będzie dostępna na stronie internetowej Miasta Białystok w zakładce „Gospodarka Komunalna”. Projekt „Bioróżnorodność Białegostoku” łącznie będzie liczył 14 publikacji.

Opracowanie: Anna Kowalska

Do góry