Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Utrudnienia na skrzyżowaniu ulic: Wasilkowska i R. Traugutta - zmiana organizacji ruchu

Dodana: 28.11.2019 15:27

Kategorie: Utrudnienia drogowe

Informujemy, że od dnia 03 grudnia 2019 r. na skrzyżowaniu ulic Wasilkowska i R. Traugutta zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo dla pojazdów jadących z kierunku Gen. Wł. Andersa w ul. R. Traugutta.

Dojazd do ul. R. Traugutta z kierunku od ul. Gen. Wł. Andersa będzie możliwy poprzez ulicę Gen. St. Sosabowskiego oraz ulicę Kapralską. Wyjazd z ul. R. Traugutta na ul. Wasilkowską będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach.

Wprowadzenie wyżej wymienionej organizacji ruchu jest podyktowane koniecznością poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu na omawianym skrzyżowaniu.

Do góry