• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r.

Dodana: 12.02.2024 09:16

Kategorie: Pomoc społeczna

Zarządzeniem Nr 126/24 z dnia 09 lutego 2024 r. Prezydent Miasta Białegostoku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. pn. Streetworking - działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności przebywających w miejscach niemieszkalnych Miasta Białegostoku.

Wykaz podmiotów biorących udział w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą przyznanej dotacji zamieszczono w załączniku do ww. zarządzenia.

Zarządzenie nr 126/24 (do odczytu)

rozmiar: 46.5 KB DOC pobierz

Zarządzenie nr 126/24 (skan)

rozmiar: 502.64 KB PDF pobierz
Do góry