Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

Dodana: 10.06.2021 13:32

Kategorie: Pomoc społeczna

Zarządzeniem Numer 436/21 z dnia 10 czerwca 2021 roku Prezydent Miasta Białegostoku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku pod nazwą „Cyfrowe Porady dla Seniorów”.

Wykaz podmiotów, biorących udział w postępowaniu konkursowym, wraz z kwotą przyznanej dotacji oraz sumą uzyskanych punktów, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie Nr 436/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. (skan)

rozmiar: 411,37 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 436/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. (do odczytu)

rozmiar: 41 KB DOC pobierz
Do góry