• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2024-2025.

Dodana: 22.04.2024 11:17

Zarządzeniem Nr 386/24 z dnia 18 kwietnia 2024 r. Prezydent Miasta Białegostoku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2024-2025.


Wykaz podmiotów biorących udział w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą przyznanej dotacji zamieszczono w załączniku do ww. Zarządzenia.

Zarządzenie Nr 386/24 rozstrzygnięcie konkursu (do odczytu)

rozmiar: 49.5 KB DOC pobierz

Zarządzenie Nr 386/24 rozstrzygnięcie konkursu (skan)

rozmiar: 777.12 KB PDF pobierz
Do góry