• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2024

Dodana: 27.12.2023 07:41

Zarządzeniem Nr 1332/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. Prezydent Miasta Białegostoku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2024 pn. 1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży. 2. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025”.

 

Wykaz podmiotów biorących udział w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą przyznanej dotacji zamieszczono w załączniku do ww. Zarządzenia.

Zarządzenie Nr 1332/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. (do odczytu)

rozmiar: 52.5 KB DOC pobierz

Zarządzenie Nr 1332/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. (skan)

rozmiar: 581.23 KB PDF pobierz
Do góry