Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku

Dodana: 15.12.2021 12:02

Kategorie: Pomoc społeczna

Zarządzeniem Numer 1003/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Białegostoku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2022 rok pod nazwą:

1. Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno-szkoleniowego.

2. Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Wykaz podmiotów biorących udział w postępowaniu konkursowym, wraz z kwotą przyznanej dotacji oraz sumą uzyskanych punktów, stanowi załącznik do Zarządzenia.

Zarządzenie Numer 1003/21 Prezydenta Miasta Białegostoku (do odczytu)

rozmiar: 35,86 KB DOCX pobierz

Zarządzenie Numer 1003/21 Prezydenta Miasta Białegostoku (skan)

rozmiar: 879,66 KB PDF pobierz
Do góry