• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Dodana: 28.12.2023 13:33

Kategorie: Kultura

Prezydent Miasta Białegostoku zarządzeniem nr 1339/23 z 27 grudnia 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2024 roku, w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia. Kwota zaplanowana w konkursie wynosiła 1 850 000 zł.

Do dnia 12 grudnia 2023 r. do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 59 potwierdzeń złożenia oferty, zgodnie z warunkami konkursu. Pięć potwierdzeń złożenia oferty wpłynęło po terminie, zaś w dwóch przypadkach nie złożono potwierdzenia złożenia oferty, tylko ofertę. Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 41 dotacji na łączną kwotę  1 691 500 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana wysokość dotacji / Ocena formalna

1

Fundacja Armonia Dell'Arte

Festiwal „Muziko de nia tempo”

25 000,00 zł

2

Caritas Archidiecezji Białostockiej

Bogu Dźwięki 2024

25 000,00 zł

3

STOWARZYSZENIE NA RZECZ TWÓRCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIKE

Wydanie kalendarza NIKE 2025

6 500,00 zł

4

Stowarzyszenie Szukamy Polski

SLAM POETYCKI BIAŁYSTOK 2024

4 000,00 zł

5

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

III Przegląd Piosenki Mniejszości Narodowych „Śpiewajmy Razem”

4 000,00 zł

6

Towarzystwo Kultury Białoruskiej

Konkurs "Piosenka Białoruska" dla dzieci i młodzieży

2 000,00 zł

7

Muzułmański Związek Religijny w RP Gmina Wyznaniowa w Białymstoku

XIII Tatarskie Warsztaty Wokalne

4 000,00 zł

8

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael

XVII Festiwal Kultury Żydowskiej ZACHOR Kolor i Dźwięk

35 000,00 zł

9

Stowarzyszenie Orthnet

Kulturalne inspiracje - poszukiwanie talentów i pasji-3

4 000,00 zł

10

Związek Ukraińców Podlasia

XXXIII Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień”- Białystok

5 000,00 zł

11

Fundacja "Muzyka Cerkiewna"

43. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2024” w Białymstoku

140 000,00 zł

12

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku

XXXIII Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „KRESY 2024”

10 000,00 zł

13

BRACTWO MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ DIECEZJI BIAŁOSTOCKO-GDAŃSKIEJ

Koncert Muzyki Cerkiewnej w ramach Dni Miasta Białegostoku

7 000,00 zł

14

Dojlidzkie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki

Organizacja koncertu ku czci Matki Bożej przez chórzystów Dojlidzkiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki

10 000,00 zł

15

Fundacja Wychowanie Przez Sztukę

Wychowanie Przez Sztukę 2024

12 000,00 zł

16

Podlaskie Stowarzyszenie Tańca

Festiwal KALEJDOSKOP 2024 - XXI edycja

45 000,00 zł

17

Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów

15. Festiwal Literacki Zebrane

40 000,00 zł

18

Stowarzyszenie „Wspólne dobro - wspólny cel”

XIII Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej

15 000,00 zł

19

Akademicki Yacht Club

XXXVII Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Kopyść 2024”

45 000,00 zł

20

Parafia Prawosławna pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku

Warsztaty śpiewu pieśni pogrzebowych

4 000,00 zł

21

Stowarzyszenie "Dorzecze"

Czytamy Białystok. Napisanie
i wydanie publikacji „Białystok dwudziestolecia międzywojennego
w relacjach ówczesnych białostockich gazet i wydawnictw”

20 000,00 zł

22

Parafia Prawosławna
św. wlkm. Jerzego

Wydanie płyty z kolędami
w wykonaniu Chóru Parafialnego Parafii św. Jerzego w Białymstoku wraz z koncertem kolęd

15 000,00 zł

23

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO "AB-BA"

10-lecie zespołu „Padlaski Wianok”

10 000,00 zł

24

Prawosławna Diecezja Białostocko - Gdańska

42. Przegląd Kolęd Prawosławnych

8 000,00 zł

25

Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy

11. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA

90 000,00 zł

26

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Białystok - w To się gra! - gra miejska i konkurs krasomówczy

4 000,00 zł

27

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

XV Podlaska Odjazdowa Drezynownia Kolejowa PODKoffA 2024

20 000,00 zł

28

Fundacja im. księcia Konstantego Ostrogskiego

Wydanie książki - tytuł roboczy „Słowo i inne szkice”

5 000,00 zł

29

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem”

Dekada 80

10 000,00 zł

30

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś

Przygotowanie do wydania książkowego zbioru opowiadań Michała Androsiuka w języku polskim poprzez tłumaczenie, redakcję i korektę tekstu

8 000,00 zł

31

Fundacja Sąsiedzi

Festiwal Literacki „Na pograniczu kultur” 19-21 IV 2024 r.

40 000,00 zł

32

Forum Fotografii i Multimediów

Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok INTERPHOTO 2024

85 000,00 zł

33

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis

Program Rezydencji Teatralnych UCK 2024

24 000,00 zł

34

Stowarzyszenie Popularyzacji Inicjatyw Kulturalnych BIS

„Ziemia Polska w Pieśni” - koncert patriotyczny

10 000,00 zł

35

Stowarzyszenie Rodzina na Plus

Potańcówka u Mamy - imprezowe zakończenie lata na osiedlu Bacieczki

20 000,00 zł

36

Inicjatywa Plac NZS

„Sztuka i Społeczeństwo”

35 000,00 zł

37

Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia

Superheroes - realizacja spektaklu teatralnego

35 000,00 zł

38

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej Cantica Cantamus

Białostocki Rok Chóralny 2024

20 000,00 zł

39

Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne

Up To Date Festival 2024

740 000,00 zł

40

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Supernova”

Festiwal Kobiety Wschodu - Venus Sea Blue

40 000,00 zł

41

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Otwierajmy Serca” przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku,
ul. Baranowicka 203

XXVII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

10 000,00 zł

W 2024 r. planowane są otwarte konkursy ofert:

  • Niskobudżetowe projekty osiedlowe (planowane środki – 150 000 zł, planowany termin ogłoszenia: luty 2024);
  • Konkurs ofert na zadania realizowane w II półroczu 2024 r. (planowane środki - 358 500 zł, planowany termin ogłoszenia: kwiecień 2024);
  • Koncert plenerowy - muzyczny Białystok” – konkurs w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 (środki w budżecie - 59 000 zł, planowany termin ogłoszenia: kwiecień/maj 2024).

 

Zarządzenie nr 1339_23

rozmiar: 316.38 KB PDF pobierz

Zarządzenie nr 1339_23 (do odczytu)

rozmiar: 29.5 KB DOC pobierz

Załącznik do zarządzenia nr 1339_23

rozmiar: 1.91 MB PDF pobierz

Załącznik do zarządzenia nr 1339_23 (do odczytu)

rozmiar: 25.14 KB DOCX pobierz
Do góry