• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert pn. Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2024 - Koncert plenerowy - Muzyczny Białystok

Dodana: 15.04.2024 13:58

Kategorie: Kultura

Zarządzeniem Nr 371/24 z 15 kwietnia 2024 r. Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanego do realizacji w 2024 roku,  pn. Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2024 - Koncert plenerowy - Muzyczny Białystok, w formie powierzenia wykonania zadań.

Projekt Koncert plenerowy - Muzyczny Białystok zyskał akceptację mieszkańców Białegostoku w głosowaniu nad wnioskami złożonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024. Projekt powinien być zrealizowany w okresie od 1 lipca do 30 września br. Rezultatem zadania powinno być zorganizowanie co najmniej trzygodzinnego koncertu, podczas którego wystąpi co najmniej pięciu artystów z Polski i regionu, reprezentujących gatunki muzyczne, takie jak: hip-hop, elektronika, etno, folk. Planowane miejsce realizacji zadania: Park Planty naprzeciwko fontanny. W przypadku braku możliwości realizacji zadania w Parku Planty, koncert należy przeprowadzić na ogólnodostępnym placu w centrum Miasta Białegostoku.

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 59 000 zł. Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 1 ofertę.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac, następnie wydrukować potwierdzenie złożenia oferty wraz z oświadczeniami (z jednakową sumą kontrolną), podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Białegostoku, najpóźniej w terminie do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 15.30, za pośrednictwem:

  • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok;
  • operatora pocztowego, na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

Warunki konkursu do pobrania poniżej.

 

Zarządzenie nr 371_24

rozmiar: 327.49 KB PDF pobierz

Zarządzenie nr 371_24 (do odczytu)

rozmiar: 30 KB DOC pobierz

Załącznik do Zarządzenia nr 371_24

rozmiar: 3.23 MB PDF pobierz

Załącznik do Zarządzenia nr 371_24 (do odczytu)

rozmiar: 99 KB DOC pobierz
Do góry