• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r.

Dodana: 10.01.2024 13:13

Kategorie: Pomoc społeczna

Zarządzeniem Nr 28/24 z dnia 10 stycznia 2024 r. Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. pn. Streetworking - działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności przebywających w miejscach niemieszkalnych Miasta Białegostoku.

Ofertę wraz z załącznikami należy składać w wersji elektronicznej za pomocą platformy Witkac.pl, a następnie wydrukować potwierdzenie złożenia oferty (z jednakową sumą kontrolną jak wersja elektroniczna) i złożyć je w wersji papierowej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1, 15-370 Białystok.

Termin składania ofert upływa dnia 31 stycznia 2024 r. o godz. 15.30.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu w wersji papierowej.

Zarządzenie nr 28/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (do odczytu)

rozmiar: 186.5 KB DOC pobierz

Zarządzenie nr 28/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (skan)

rozmiar: 5.03 MB PDF pobierz
Do góry