Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2022 - 2024

Dodana: 25.11.2021 13:15

Kategorie: Niepełnosprawni

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2022 -2024:

  1. Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych.
  2. Prowadzenie mieszkań adaptacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  3. Zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom osób ze spektrum autyzmu.
  4. Zapewnienie opieki wytchnieniowej opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  5. Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami.
  6. Informator miejski dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – prowadzenie strony internetowej.
  7. Trener pracy – sposób na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.12.2024 r. Oferty dotyczące realizacji zadania publicznego należy składać do Prezydenta Miasta Białegostoku w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pok. nr 10 w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2021 r. do godz. 15.30

Załącznik do Zarządzenie Nr 922/21 (do odczytu)

rozmiar: 52,25 KB DOCX pobierz

Zarządzenie Nr 922/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2022 - 2024 (do odczytu)

rozmiar: 15,57 KB DOCX pobierz

Zarządzenie Nr 922/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2022 - 2024 (skan)

rozmiar: 6,71 MB PDF pobierz
Do góry