• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Dodana: 17.04.2023 13:15

Kategorie: Niepełnosprawni

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. Termin realizacji zadań: od dnia 01 czerwca 2023 r. do dnia 10 grudnia 2023 r. Oferty dotyczące realizacji zadania publicznego należy składać do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w nieprzekraczalnym terminie do 08 maja 2023 r. do godz. 15.30.

Zarządzenie 339/23 - ogłoszenie (do odczytu)

rozmiar: 122 KB DOC pobierz

Zarządzenie 339/23 - ogłoszenie (scan)

rozmiar: 3,49 MB PDF pobierz

Zarządzenie zmieniające Nr 475 23 - Rozstrzygnięcie konkursu (do odczytu)

rozmiar: 77 KB DOC pobierz

Zarządzenie zmieniające Nr 475 23 - Rozstrzygnięcie konkursu (skan)

rozmiar: 1,48 MB PDF pobierz
Do góry