• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.

Dodana: 20.02.2023 08:55

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Celem realizacji zadania będzie dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.04.2023 r. do dnia 10.12.2023 r. Oferty dotyczące realizacji zadania publicznego należy składać do Prezydenta Miasta Białegostoku w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pok. nr 10 w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2023 r. do godz. 15.30

Zarządzenie nr 164/23 (do odczytu)

rozmiar: 41,46 KB DOCX pobierz

Zarządzenie nr 164/23 (skan)

rozmiar: 4,08 MB PDF pobierz

Zarządzenie nr 202/23 (do doczytu)

rozmiar: 44,5 KB DOC pobierz

Zarządzenie nr 202/23 (skan)

rozmiar: 530,18 KB PDF pobierz

Zarządzenie nr 262/23 - rozstrzygnięcie (do odczytu)

rozmiar: 69 KB DOC pobierz

Zarządzenie nr 262/23- rozstrzygnięcie (skan)

rozmiar: 625,27 KB PDF pobierz
Do góry