• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Nabór wniosków do Nagrody Literackiej im. W. Kazaneckiego - za najlepszą książkę 2023 roku

Dodana: 04.12.2023 15:06

Kategorie: Kultura

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, za najlepszą książkę 2023 roku. Nagroda Literacka przyznawana jest corocznie za dokonania w dziedzinie literatury żyjącym twórcom, w dwóch kategoriach:

 • za najlepszą książkę roku, spośród wszystkich gatunków literackich, twórcom, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też się tu urodzili czy zamieszkują albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem, oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania, publikacje naukowe oraz albumowe;
 • za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku, rozumiany jako pierwszy wydany tom danego autora.

Nagroda Literacka przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody Literackiej, także w formie elektronicznej (e-booka), w języku polskim. Nie uwzględnia się maszynopisów książek.

Wnioski – zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem „Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku”) należy kierować na adres: Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2024 roku. W przypadku składania wniosku drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:

 • członkowie Kapituły i dotychczasowi laureaci Nagrody Literackiej;
 • stowarzyszenia twórcze i kulturalne;
 • jednostki oświatowe, instytucje kultury;
 • organy administracji publicznej;
 • wydawnictwa i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną;
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

Wniosek o przyznanie Nagrody Literackiej powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy: imię/imiona i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail;
 • informacje dotyczące zgłaszanej publikacji: imię/imiona i nazwisko autora (oraz ew. pseudonim artystyczny jeśli się nim posługuje), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania;
 • wskazanie, do której kategorii jest zgłaszana publikacja;
 • w przypadku zgłoszenia do kategorii najlepsza książka roku uzasadnienie zawierające informacje o dorobku i powiązaniu autora z miastem lub regionem oraz znaczeniu jego działalności dla kultury miasta;
 • w przypadku zgłoszenia do kategorii najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku uzasadnienie dokonywanego zgłoszenia;
 • oświadczenie wnioskodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Do wniosku należy załączyć co najmniej 3 egzemplarze zgłaszanej książki (dotyczy wydawnictw i autorów), które nie podlegają zwrotowi.

Nabór wniosków do Nagrody Literackiej

rozmiar: 978.36 KB PDF pobierz

Nabór wniosków do Nagrody Literackiej (do odczytu)

rozmiar: 58 KB DOC pobierz

Wniosek o przyznanie Nagrody Literackiej

rozmiar: 52 KB DOC pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy

rozmiar: 34.5 KB DOC pobierz

Uchwała ws. ustanowienia Nagrody Literackiej

rozmiar: 208.64 KB PDF pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

rozmiar: 14.29 KB DOCX pobierz
Do góry