• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Konsultacje uchwały w sprawie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych sp

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania i zebrania opinii oraz propozycji środowisk Miasta Białegostoku na temat zapisów zawartych w projekcie uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.

Opinie do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej do 22.02.2024 r. Opinie można przekazać listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: awilenska@um.bialystok.pl.

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o konsultacjach (skan)

rozmiar: 728.9 KB PDF pobierz

Ogłoszenie o konsultacjach (do odczytu)

rozmiar: 40.5 KB DOC pobierz

Projekt uchwały (skan)

rozmiar: 636.37 KB PDF pobierz

Projekt uchwały (do odczytu)

rozmiar: 12.5 KB DOCX pobierz

Ankieta konsultacyjna

rozmiar: 34.5 KB DOC pobierz
Do góry