• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Konsultacje społeczne uchwały w sprawie zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Dodana: 09.11.2022 15:10

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej w Mieście Białystok przy ustalaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania i zebrania opinii środowisk Miasta Białegostoku na temat zapisów zawartych w projekcie uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej w Mieście Białystok przy ustalaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.

Opinie do przedmiotowego projektu można składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej do dnia 21 listopada 2022 r. na adres: Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok lub w formie elektronicznej na adres e-mail: jkrzyzewska@um.bialystok.pl.

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie (skan)

rozmiar: 1,2 MB PDF pobierz

Ogłoszenie (do odczytu)

rozmiar: 47,5 KB DOC pobierz

Uchwała - projekt (skan)

rozmiar: 665,41 KB PDF pobierz

Uchwała - projekt (do odczytu)

rozmiar: 17,06 KB DOCX pobierz

Ankieta konsultacyjna (do odczytu)

rozmiar: 33,5 KB DOC pobierz
Do góry