• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja o wywieszonym wykazie nr 91/2023

Dodana: 25.01.2024 15:08

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony wykaz nr 91/2023 dotyczący przeznaczenia do zamiany nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Białystok, położoną w Białymstoku oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 19 - Skorupy jako działka numer 909 o powierzchni 0,0569 ha, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położoną w Białymstoku, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 4 - Starosielce Płn. jako działka numer 92/2 o pow. 0,0421 ha. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od 25 stycznia 2024 r. do 15 lutego 2024 r.

Do góry